Home Overzicht Resultaat overleg: Géén mega-schepen Suriname- en Sumatrakade

Resultaat overleg: Géén mega-schepen Suriname- en Sumatrakade

0
Geen steigers voor grote binnenvaartschepen aan de Surinamekade.

Samenspraak leidt tot nieuwe inzichten en passende plannen voor de Suriname- en Sumatrakade. Er komen géén mega-binnenvaartschepen langer dan 110 meter direct aan de kades te liggen, maar er komen verderop in het water palen voor het afmeren van duwbakken. Het Havenbedrijf, de Gemeente Amsterdam en het Actiecomité ‘Stop Industrialisatie Oostelijk Havengebied’ tekenen, na intensief overleg, een overeenkomst met afspraken over het gebruik van het water ten noorden van de Suriname- en Sumatrakade. Alle partijen zijn tevreden met het resultaat en waarderen een ieders constructieve bijdrage in dit vernieuwende proces.

Eind vorig jaar ontstond grote onrust onder de bewoners van de Surinamekade over de aanleg van drie steigers bedoeld voor grote binnenvaartschepen. Het Havenbedrijf Amsterdam had een vergunning gekregen van stadsdeel Oost voor de aanleg. De komst van grote schepen zou volgens de bewoners een aanzienlijke impact hebben op het gebied, waardoor de balans tussen wonen en haven in ernstige mate zou worden verstoord.

Gezamenlijk overleg
Door gemeente, Havenbedrijf en bewoners (vertegenwoordigd door het actiecomité ‘Stop Industrialisatie Oostelijk Havengebied’) is besloten om gezamenlijk en in consensus te zoeken naar een constructieve oplossing voor het ontstane probleem in een door de partijen zogenoemd Trioloog-overleg. Sinds mei zijn de partijen verschillende keren bijeengekomen. Het resultaat is een overeenkomst waarin de afspraken over het alternatief zijn vastgelegd.

Geen steigers voor grote binnenvaartschepen
De steigers voor het afmeren van grote binnenvaartschepen aan de Suriname- en Sumatrakade komen er niet, zo is afgesproken. In plaats daarvan komen maximaal drie palensets voor het afmeren van duwbakken, op zo’n 300 meter uit de kade. De palensets worden naargelang de behoefte geplaatst en zullen maximaal 24 vaste wachtplaatsen hebben. De huidige afmeermogelijkheden aan de kades zelf blijven behouden voor schepen tot 110 meter lengte. Om dat alles mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan dat de vergunningverlening voor de steigers mogelijk maakt, gewijzigd volgens de nieuwe afspraken.

Alle partijen tevreden
Binnenkort ondertekenen alle partners de overeenkomst. Renée Hoogendoorn, lid van het bewonersactiecomité : ‘Het was hard werken, maar we mogen trots zijn op wat we met elkaar bereikt hebben, terwijl we in het begin lijnrecht tegenover elkaar stonden.’ Ook Thijs Reuten, bestuurder van stadsdeel Oost is erg blij met het resultaat. ‘Bijzonder om te merken dat het lukt om in zo’n ingewikkeld conflict uiteindelijk op een constructieve manier tot een oplossing te komen.’ Voor het Havenbedrijf is dit een leerervaring. Marleen van de Kerkhof, havenmeester van het Havenbedrijf: ‘We zijn erg blij met de oplossing die er nu ligt en over de manier waarop we tot die oplossing zijn gekomen.’

Blijvende monitoring
Het Havenbedrijf, de bewoners en de gemeente hebben ook nog gezamenlijk afspraken gemaakt over het monitoren van het daadwerkelijke gebruik van het Oostelijk Havengebied, zowel door binnenvaartschepen als door duwbakken en ander nautisch verkeer. Zij komen komen periodiek bijeen om de monitorgegevens te bespreken en eventuele vervolgacties in werking te zetten.

Geplande steigers voor grote binnenvaartschepen aan de Surinamekade komen er niet.