Home Overzicht ‘Ritzema Bos verdient straatnaam niet, Johanna Westerdijk wel’

‘Ritzema Bos verdient straatnaam niet, Johanna Westerdijk wel’

0

Nog niet zo lang geleden is de Van Swindendwarsstraat omgedoopt in Johanna Westerdijkstraat. De straat is vernoemd naar de eerste vrouwelijke professor in Nederland. Zij hield zich bezig met plantenziekten. Jan Dijk kwam haar naam tegen in een boek dat hij las voor zijn boekenclub en nam een kijkje in de geschiedenis.

Tekst Jan Dijk

In het boek komen Hugo de Vries, Bakhuys Roozenboom, Kapteijn, Oudemans voor, maar vooral Ritzema Bos. Aan de laatste worden daarin geen positieve kwaliteiten toegekend. Hij gaf bijvoorbeeld zeer slecht college en had van het Fytologisch Laboratorium in Amsterdam een rommeltje gemaakt.

Johanna Westerdijk nam het laboratorium van Ritzema Bos over, waarna de opgaande lijn werd ingezet. Ze plantte het laboratorium over naar Baarn en maakte er een wereldberoemd instituut van. Maar wat me bij lezing van het boek nog het meest stak, was de extreme vrouwonvriendelijkheid van Ritzema Bos. Als het aan hem gelegen had was er van Johanna Westerdijk niets terecht gekomen. Ze werd uiteindelijk een groot hoogleraar, tientallen jaren lang. Haar instituut in Baarn is inmiddels met de grond gelijk gemaakt, misschien is dat feit debet aan haar huidige onbekendheid.

In wat ik lees zie ik genoeg reden de Ritzema Bosstraat een andere naam te geven. Het om iemand die als geleerde niet meer hoog aangeschreven staat en er dus niet thuishoort. Ik doe geen voorstel voor een andere naam. Die moet een beetje in dezelfde sfeer liggen. Laten anderen dat eventueel maar doen.