Home Overzicht Saar Boerlage voorziet Bijlmerscenario voor Sluisbuurt

Saar Boerlage voorziet Bijlmerscenario voor Sluisbuurt

0

Saar Boerlage waarschuwt in het Parool voor een Bijlmerscenario voor de Sluisbuurt. ‘Velen zijn te veel gefixeerd op het snel bouwen van woningen’, schrijft zij.

Foto Arjen Poortman

Politieke activiste Saar Boerlage is bekend door haar verzet tegen de inpoldering van het Markermeer en tegen de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam. Ze was tussen 1987 en 1989 partijvoorzitter van de Pacifistisch Socialistische Partij, en in de jaren 60 en 90 gemeenteraadslid voor de PSP en GroenLinks. Nu is ze lid van de Ouderenadviesraad Oost.

De bouw van hoge woontorens in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland krijgt de komende tijd in de Stopera alle aandacht. Saar Boerlage vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat de nieuwe coalitie bijna naadloos het beleid van het vorige college schijnt over te nemen.

GroenLinks werd in maart de grootste partij en er kwam een linkse coalitie met Marieke van Doorninck als wethouder Ruimtelijke Ordening. Zij volgde Eric van der Burg op. Hij probeerde nog snel zijn plannen rond de bouw van een tiental zeer hoge woontorens zeker te stellen. Dat lukte niet. Wel kwam zijn conceptbestemmingsplan ter visie te liggen. De nieuwe wethouder zou volgens Saar Boerlage een nieuw stedenbouwkundig plan kunnen schrijven dat meer bij het nieuwe coalitieakkoord zou aansluiten en recht zou doen aan de reacties uit de burgerij. ‘Maar helaas heeft het nieuwe college daar niet voor gekozen. Zij heeft nagenoeg alle bezwaren die in de zienswijzen werden verwoord opzijgeschoven. Daarin werd verzocht om die superhoogbouw niet door te zetten.’

Saar Boerlage neemt het fiasco van de opzet van de Bijlmer als uitgangspunt. ‘De besluitvorming indertijd was vergelijkbaar met wat er nu dreigt te gebeuren. Velen zijn te veel gefixeerd op het snel bouwen van woningen en zien een nieuwe spraakmakende opzet als een kans om Amsterdam nog meer te laten meedoen als wereldstad.’

‘Stel dat alle bezwaren in de gemeenteraad en later bij de Raad van State worden weggewoven. Daarna start dan de gronduitgifte en de bouw. Maar na enige tijd stagneert de hoogbouw. De kopers aarzelen, mede omdat er slechts weinig parkeerruimte komt. Veel torens komen dus niet verder dan de tekenkamer, maar een of twee torens blijven onafgebouwd het aanzien van het eiland beheersen. Het zal jaren een bouwchaos zijn, met een weinig stabiele bewonersopbouw. Van de vestiging van een supermarkt et cetera komt ook weinig terecht.’

Saar Boerlage wijst ook op de wat oudere mensen, die niet (meer) van 8.00 tot 18.00 uur de deur uit zijn. ‘Ik denk dat een buurt met de kenmerken van een bescheiden, niet al te dicht bebouwde woonbestemming, met mensen van alle leeftijden en ook overigens een gemengde samenstelling, mits voorzien van enige buurtvoorzieningen een goede aantrekkelijke buurt kan worden.’

Een bouwhoogte van zes of zeven verdiepingen voor zo’n buurt als de Sluisbuurt zou volgens Saar Boerlage ideaal zijn. Dat is in de grenzende woonbuurt waar zij woont aangetoond.