Home Sculpturen Sculpturen van Oost: Ontwrichte communicatie

Sculpturen van Oost: Ontwrichte communicatie

0

In de serie Sculpturen van Oost: de beeldengroep ‘Communicatie’ van Aart Lamberts. Het staat in het Oosterpark, en is daar op 6 november 2009 onthuld.

Tekst en beeld Méland Langeveld

Met de beeldengroep ‘Communicatie’ brengt Lamberts het belang van de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen tot uitdrukking. Afhankelijk van de kijkrichting lijkt het net of een van de drie personen met wijzende vinger de anderen toespreekt.

De beeldengroep is in het noordelijke deel van het Oosterpark in 2009 geplaatst, maar is al veertien jaar eerder gemaakt. Het staat vanaf 1995 in het Beeldenpark Drechtoevers in Papendrecht. Eenzelfde beeld staat onder de titel ‘Ontmoeting’ ook in de Middelveldsche Akerpolder (een woonwijk uit de jaren negentig van de vorige eeuw in Amsterdam-Nieuwwest). Lamberts geeft in 2009 voor onbepaalde tijd ‘Communicatie’ in bruikleen aan de stad Amsterdam. Hij bepaalt zelf de plek in het Oosterpark. De gemeente zorgt voor het voetstuk en voor de verzekering van het kunstwerk.

Innerlijke gerichtheid
Zijn werk wordt door kenners omschreven als ‘krachtig, elementair en met een grote innerlijke spiritualiteit’. Zijn beelden, menselijk symbolisch geladen gestalten met titels als ‘Ontmoeting’, ‘Dialoog’ en ‘Communicatie’ kunnen met hun innerlijke gerichtheid naar zijn eigen zeggen als gedichten gelezen worden. Lamberts heeft als beeldhouwer een vooraanstaande plaats verworven in de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst.

Lamberts (1947-2015) groeit op in de Eerste Boerhavestraat in de Oosterparkbuurt. Van 1967 tot 1973 studeerthij bij Piet Esserbeeldhouwkunst aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij krijgt de Willem Uriotprijs voor jonge kunstenaars in 1969, 1971 en 1972 In 1973 is hij genomineerd voor de Prix de Rome. Na zijn opleiding aan de Rijksakademie in Amsterdam hanteert Lamberts een monumentale stijl, maar onder eigen voorwaarden en met een eigen signatuur.

Het hoedje geeft het beeld ineens een andere uitstraling.

Het hoedje geeft het beeld ineens een andere uitstraling.

Zijn bronzen figuratieven uit de jaren zeventig en tachtig blijven actueel en zijn latere verbeelding van communicatie, van ontmoeting of van verwachting bouwen daarop voort, maar telkens geconcentreerder, krachtiger en tot de essentie teruggebracht. Zijn werk bevindt zich in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Singer Museum in Laren en het Hessisches Landesmuseum in Darmstadt, Duitsland. Zijn atelier had hij aan de Wibautstraat. Nog geen jaar geleden is hij overleden. Hij is op de De Nieuwe Ooster begraven.