Home Duurzaam Sensoren meten roetdeeltjes en geluid op Marineterrein

Sensoren meten roetdeeltjes en geluid op Marineterrein

0
Pension Homeland. Roetdeeltjes als cruiseschip vertrekt

Gedurende twee maanden zijn op het  Marineterrein door draadloze sensoren op drie verschillende plaatsen roetdeeltjes en geluid gemeten. Uit de resultaten blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen geluid en luchtvervuiling. Het blijkt op het Marineterrein 10 procent schoner en stiller te zijn dan gemiddeld in het centrum.

De sensoren meten op het Marineterrein NO₂, luchtvochtigheid, temperatuur en in vier richtingen geluid. Het NO₂-gehalte in de lucht is een betrouwbare indicator voor de hoeveelheid roetdeeltjes in de lucht. Het is belangrijk roetdeeltjes te monitoren en niet fijnstof, omdat bijvoorbeeld zand en zout (in de vorm van fijnstof) ongevaarlijk zijn.

12 miljoen metingen
Tussen 7 juli en 30 augustus zijn in het totaal maar liefst meer dan 12 miljoen metingen gedaan Omdat om de vijf seconden werd gemeten kan bijvoorbeeld een mogelijk directe relatie tussen geluid en vervuiling worden vastgesteld. Doordat het geluid in meerdere richting wordt gemeten, is duidelijk of het een stilstaande bron betreft of een bewegende. De combinatie geluid van een bewegende bron en verhoging van het aantal roetdeeltjes kan dan duiden op een voorbijrijdende auto.

Sensoren op drie plaatsen
Op drie plaatsen werden op het Marineterrein sensoren geplaatst. Bij de hoofdingang werden de hoogste niveaus voor roetdeeltjes en geluid gemeten, vooral tijdens de ochtend- en avondspits. De Kattenburgerstraat zorgt voor een constante belasting terwijl verkeer dat door de poort rijdt de pieken veroorzaakt. Ook bij Pension Homeland werd gemeten. Mooi weer veroorzaakt extra pieken in het geluid als gevolg van de mensen rond Homeland. In het weekend is dat effect nog sterker.

Roetdeeltjes en cruiseschepen
De schietbaan is de schoonste plek op het terrein, met ook weinig variatie in geluid en roetdeeltjes. De schietbaan zelf wordt niet meer als zodanig gebruikt en geluid komt hier vooral van de Piet Heinkade en het spoor. Bij mooi weer ook van restaurant Scheepskameel. Opvallend is de toename in roetdeeltjes op het moment dat er een cruiseschip vertrekt.

Motiveren van beleids- of ontwerpbeslissingen
Soms leiden metingen tot verrassende inzichten, zoals bij de relatie tussen cruiseschepen en roetdeeltjes, maar vaak bevestigen en kwantificeren metingen vermoedens. Dat ladend en lossend verkeer zorgt voor geluidsoverlast en fijnstof is duidelijk, maar wat levert het op als we maatregelen nemen om laden en lossen te voorkomen of te verspreiden over de dag? Het belang van deze metingen ligt dan ook in het motiveren van beleids- of ontwerpbeslissingen en het kan aanleiding zijn gedrag te veranderen.

Goedkope hoogwaardige sensoren
De start-up Ultra-IoT maakt op het Marineterrein goedkope hoogwaardige sensoren. Dat is interessant omdat daarmee ook kleinere organisaties of burgers kwalitatief goede metingen kunnen verrichten. Ze kunnen zo zelf inzichten verwerven en argumenten aanvoeren die tot nu toe voorbehouden waren aan wetenschappelijke instituten als het RIVM of TNO. Het Marineterrein kocht drie sensoren en vroeg Ultra-IoT de metingen uit te voeren en te interpreteren.