Home Overzicht Slavernijmuseum mogelijk naar Oost

Slavernijmuseum mogelijk naar Oost

0

Veertien voorstellen ontving de gemeente voor de opzet van een slavernijmuseum in Amsterdam. De beoordelingscommissie onder leiding van oud-Kamerlid Kathleen Ferrier kwam eind januari met de beslissing: drie partijen krijgen de kans een gezamenlijk voorstel uit te werken. Waarschijnlijkste plek: de kop van Java-eiland.

Hansje Galesloot | Foto Onno Boers | IJopener

Eeuwenlang was Nederland een belangrijke speler in de slavenhandel. Honderdduizenden Afrikanen werden door vooral Amsterdamse kooplieden verhandeld. Amsterdammers verdienden hier miljoenen guldens mee. De rijkdom van de grachtengordel gaat voor een deel hierop terug. Bij de 150ste herdenking van de afschaffing van de slavernij in 2013 betuigde burgemeester Eberhard van der Laan zijn diepe spijt over deze geschiedenis. Vooral vond hij het jammer dat de slavenhandel en de slavernij nog maar zo weinig in het collectieve Nederlandse geheugen verankerd zijn.

Om daar iets aan te doen besloot de Amsterdamse gemeenteraad eind 2017 unaniem om de mogelijkheden voor een slavernijmuseum te onderzoeken. Dat zou een nationaal museum moeten worden. Om te zorgen voor draagvlak in de stad riep wethouder Kukenheim op tot het indienen van plannen. Dat werden er veertien, deels vanuit Afro-Nederlandse hoek.

A-locatie
De nu uitverkoren organisaties zijn het Museum zonder Muren uit de Transvaalbuurt, IZI Solutions uit Amsterdam-Zuidoost en NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Twee van de drie organisaties hadden de Kop van Java als locatie in hun plan staan. De beoordelingscommissie vindt deze A-locatie in het centrum van de stad ook een goed idee.

Daniël Metz van Museum zonder Muren wil het slavernijmuseum inpassen in het park dat op de Kop van Java is gepland. Het gebouw komt wat hem betreft half in het water te liggen, zodat er een zichtbare verbinding ontstaat met de haven, de scheepvaart en de transatlantische slavernijroutes. ‘De inbedding in de Nederlandse samenleving is belangrijk’, aldus Metz. Hij wil daarom een museum midden in de stad, goed toegankelijk en op een prettige plek om te vertoeven. ‘In het park kan je recreëren en op een ongedwongen manier met dat hele zware onderwerp in aanraking komen. Zo haal je een beetje de scherpe kantjes ervan af voor de bezoeker die er moeite mee heeft de stap naar binnen te zetten’, aldus Metz.

Sterke overlevers
Het NiNsee had al jarenlang de opdracht een museum te ontwikkelen, maar door interne strubbelingen en afkalvende subsidie lukte dat niet. De huidige directeur Urwin Vyent wil de tot slaaf gemaakten niet als willoze slachtoffers laten zien, maar als sterke overlevers. ‘Ook de beeldvorming moet van zijn ketenen worden ontdaan’, aldus het NiNsee. Het plan van IZI Solutions behelst een museumhuis met tien kamers die worden ingericht vanuit diverse Afro-Nederlandse gemeenschappen. Ideeën genoeg.

De gemeente stelt twee procesbegeleiders beschikbaar. Ook The Black Archives, het kenniscentrum over zwarte geschiedenis aan de Zeeburgerdijk in Oost, wordt bij de uitwerking betrokken. De hoop is in 2020 met de realisatie van het museum te beginnen.