Home Overzicht Sloop, opbrekingen en betonblokken

Sloop, opbrekingen en betonblokken

0
Het slopen van de rijtjeswoningen gaat snel.

Voorbijgangers hebben zich allemaal de vraag gesteld: waarom die betonblokken en verkeersregelaars op de Oetewalerbrug? Diezelfde of andere voorbijgangers hebben ook de sloop van de Rudolf Dieselbuurt iets verderop opgemerkt.

Arie van Tol | Foto’s Eddy Ellert en Arie van Tol | Dwars

In en aan de rand van de Don Boscobuurt is van alles gaande. In de vorige Dwars kon u lezen over de versterking van de Ringdijk. Verderop in deze Dwars is er een artikel over het telefoongebouw op de hoek van de Middenweg / Kamerlingh Onneslaan. Diezelfde Kamerlingh Onneslaan is enkele maanden terug geasfalteerd, en nu wordt er aan de fietspaden gewerkt. Elders in de wijk zijn de laatste tijd regelmatig onduidelijke opbrekingen van voetpaden. Achter de Christus Koningkerk aan de James Wattstraat is het heien begonnen voor de door de buurt fel bekritiseerde uitbouw van die kerk.

Het realiseren van hotel, theaterzaal en grand café is dan toch in gang gezet. Het terrein van project Ringdijk 44 achter de kerk ligt er in afwachting van de komende bouwwerkzaamheden. De langverwachte sloop van de Rudolf Dieselbuurt voltrekt zich in luttele weken. En sinds enige weken wordt de brug over de Ringvaart die de Middenweg met de Linnaeusstraat verbindt, de Oetewalerbrug, ontsierd door betonblokken.

3,5 ton
Bij een veiligheidstest van de gemeente Amsterdam is geconstateerd dat de fundering van brug 189, de Oetewalerbrug, gebreken vertoont. Een deel van de fundering voldoet niet aan de eisen voor een drukke weg als de Middenweg – Linnaeusstraat. De oorzaak is een bacteriële aantasting van een gedeelte van de houten funderingspalen. ‘Om die reden beperken we het zware verkeer dat de stad uitrijdt.’ Zo staat het te lezen op de website van de gemeente. De website meldt verder dat ‘we gaan onderzoeken welke maatregel nodig is: de brug versterken of vernieuwen’. Op vragen van Dwars antwoordt een ambtenaar: ‘De brug gaat worden vervangen, maar wanneer is nog niet duidelijk.’

Behalve het zware verkeer van meer dan 3,5 ton worden ook de bussen van lijn 41 (richting Station Holendrecht) en lijn 287 (richting Bijlmermeer) geweerd. De tram (veel meer dan 3,5 ton) rijdt wel, al moet de snelheid worden beperkt. Desgevraagd verklaart de ambtenaar dat de zwakte van de fundering niet zo zeer onder het tramspoor in het midden van de brug zit, maar meer naar buiten (aan de westkant). Echt ergerniswekkend zijn de zware betonblokken. Hun plaatsing op de brug lijkt nauwelijks functioneel, zeker niet die van de blokken op het trottoir vlakbij de Hema. Had het niet alleen met die twee a vier verkeersregelaars en/of met minder robuust materiaal gekund?

Sloop van en voor sociaal
Over de Rudolf Dieselbuurt is de website van de gemeente Amsterdam niet bepaald up to date. Het terugvinden van de oorspronkelijke plannen in een officieel beleidsstuk is helemaal ondoenlijk. Natuurlijk valt er op de officiële gemeentelijke site ook niets terug te vinden over de ‘We are here’ mensen, de laatste bewoners die vorig jaar in het nieuws waren. De groep
ongedocumenteerden voor wie de gemeente overigens wel beter lijkt te gaan zorgen.

De data voor sloop en oplevering mogen dan niet kloppen. Aangenomen mag worden dat in de vier te bouwen woonblokken werkelijk sociale huurwoningen komen, zoals de website vermeldt. Klein, maar comfortabel zullen de woningen van Ymere zijn. Doelgroepen zijn stadsveteranen – bij beleidsmakers kennelijk een nieuw begrip voor senioren en ouderen -, stadsgezinnen en één en tweepersoonshuishoudens. De openbare ruimte wordt autoluw met veel aandacht voor rust en groen. Aldus de website. De eerste sloopplannen dateren van zo’n twintig jaar geleden. De Rudolf Dieselbuurt heeft de laatste decennia vooral onderdak geboden aan bewoners met weinig geld, bewoners met minder kansen in de samenleving. Het zou mooi zijn als die categorie mensen ook woonkansen krijgt in nieuwbouw.