Home .Wonen Sloop verpleeghuis Sint Jacob na jaren van protest van start

Sloop verpleeghuis Sint Jacob na jaren van protest van start

1

Aan de Plantage Middenlaan wordt op dit moment het voormalige verpleeghuis Sint Jacob gesloopt. Het gebouw stond er pas sinds 1983 en was sinds 2016 niet meer in gebruik als zorgcentrum. Nu, nog niet eens veertig jaar na de bouw, moet het al plaats maken voor een carrévormig gebouw van zeven verdiepingen hoog met daarin 325 levensloopbestendige huurappartementen.

Eelco Hiemstra

In 1980 werd de Plantage voorgedragen als beschermd stadsgezicht. De verbazing was destijds daarom groot dat het hoofdgebouw van het monumentale oude bejaardenhuis, stammend uit 1866, uiteindelijk toch in 1981 werd gesloopt. In haar plaats kwam het moderne verpleeghuis dat nu al aan de sloophamer ten deel is gevallen.

Veel weerstand vanuit de buurt
Het verpleeghuis aan de Plantage Middenlaan was bepaald niet populair in de buurt. Waar de gevel van het voormalige hoofdgebouw als een onvervangbaar onderdeel van de gevelwand werd gezien, detoneerde de gevel van het nieuwe gebouw daarin nogal. In de buurt was dan ook niemand te vinden die tegen de sloop van het gebouw was, maar de nieuwbouwplannen waren daarentegen aanleiding voor aanhoudend protest.

Tegen deze plannen zijn door de buurtbewoners 115 zienswijzen ingediend. Afgezet tegen de 1076 huishoudens die de Plantagebuurt telt is dat een fors aantal. Het nieuwe gebouw werd door de bewoners als te kolossaal en niet passend in de buurt gezien. Ook de uitgang van de parkeergarage aan de achterkant van het gebouw stuitte op weerstand. Hierdoor zou veel verkeersoverlast ontstaan.

Second opinion
Bewoners hebben lange tijd de hoop gehouden dat hun bezwaren gehoor zouden vinden. Daarin werden ze onder meer gesteund door de bestuurscommissie Centrum die een negatief advies uitbracht over de uitgang van de parkeergarage aan de Plantage Muidergracht. Toenmalig wethouder Eric van der Burg maakte destijds echter al snel duidelijk dit advies naast zich neer te zullen leggen en gaf daarbij ook nog eens de Bestuurscommissie een veeg uit de pan. Hij verweet hen een slap optreden waarmee ze de bewoners valse hoop hadden gegeven.

Ook putten de bewoners hoop uit een door hen aangevraagde second opinion over het uiterlijk van het gebouw. Waar de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente eerder positief had geoordeeld over het ontwerp vond een commissie van externe deskundigen het ontwerp niet voldoen aan redelijke eisen van welstand. Ook dit oordeel legde de wethouder echter naast zich neer.

Rechtzaak
De bewoners restte daarna enkel nog de gang naar de rechter om de verleende vergunning voor de nieuwbouw aan te vechten. De rechter stelde hen echter op alle argumenten in het ongelijk. Ook het hoger beroep van de omwonenden bij de Raad van State werd tenslotte op 27 februari van dit jaar op alle punten ongegrond verklaard.

Monumentale kapel weer zichtbaar
Nu de sloop van het gebouw is begonnen wordt duidelijk waarom de bewoners nooit tegen de sloop waren. Achter de puinhopen van het lelijke hoofgebouw komt nu de kapel van het oude gebouw uit 1866 weer tevoorschijn. Deze was sinds de nieuwbouw in de jaren 80 volledig verborgen geraakt. Deze kapel die zich aan de binnenkant van het gesloten bouwblok bevond was daarom lange tijd alleen nog voor de bewoners van het verzorgingshuis bestemd. De kapel heeft de status van een gemeentelijk monument en blijft ook na de nieuwbouw zichtbaar door een grote poort in de noordgevel en wordt weer voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Dit monumentale bouwdeel in de binnenhof wordt gerestaureerd en behalve dat de monumentale kerkzaal zich daar bevindt, gaat Amstelring hier 24-uurszorg bieden aan 32 psychogeriatrische patiënten. In de nieuwbouw er omheen worden 325 appartementen gerealiseerd, alle in de vrije sector en variërend in vloeroppervlak van 60 tot 150 vierkante meter. De verhuur van deze appartementen start in het najaar van 2020.

1 REACTIE

  1. Schandalig dat de nieuwbouw alleen vrije sector huurwoningen betreft!! Waar moeten de oudere Amsterdammers heen die niet zoveel geld hebben?? En wat een geldverspilling om een gebouw uit 1983 nu al te slopen terwijl er zoveel mensen daar graag hadden willen wonen (studenten, vluchtelingen, mensen die op straat komen door een scheiding enz. enz.).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here