Home Wonen Sociale huurwoningen in voormalig buurtcentrum Transvaal

Sociale huurwoningen in voormalig buurtcentrum Transvaal

0

Zes gemeentelijke panden in verschillende delen van de stad worden getransformeerd tot ongeveer 200 sociale huurwoningen. In Oost gaat het om het pand in de Danie Theronstraat waarin buurtcentrum Transvaal was gevestigd. Ongeveer de helft van de woningen zal door een een vluchteling met een verblijfsstatus worden bewoond, zodat in het eigen woonmilieu in de buurt kan worden gewerkt aan goede en snelle integratie.

De gemeente is al geruime tijd bezig om overbodig gemeentelijk vastgoed te verkopen. Op verzoek van de gemeenteraad is nu besloten met voorrang te kijken of deze panden om te bouwen zijn tot betaalbare huurwoningen voor vluchtelingen. Met dit besluit gaan de eerste transformaties starten en worden de zes panden omgebouwd tot circa 200 sociale huurwoningen. Het besluit tot transformatie is genomen nadat het draagvlak hiervoor door middel van buurtgesprekken is getoetst.

Tekort aan betaalbare woningen
Er is een dringend tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam, terwijl mede door de toestroom van de vluchtelingen er wel meer vraag naar is. Om ervoor te zorgen dat de reguliere woningzoekenden hier niet door gedupeerd worden gaat woonwethouder Laurens Ivens extra woningen bijbouwen, zowel in de nieuwbouw als door het ombouwen van gemeentelijke panden. Het pand in de Danie Theronstraat zal worden verkocht aan een corporatie en krijgt daarmee weer een woonfunctie. Minimaal de helft van de woningen is voor de eerste 10 jaar bestemd voor vluchtelingen met een verblijfsstatus.