Home Sport&Fit Sportraad waarschuwt voor ‘tweede IJburg’

Sportraad waarschuwt voor ‘tweede IJburg’

0

De komende tien jaar moeten er in Amsterdam 50.000 nieuwbouwwoningen komen. Het stadsbestuur wil daarmee de druk op de woningvoorraad laten afnemen en tegelijkertijd ruimte bieden voor verdere groei. Dat staat in de nota Koers 2025. De Sportraad doet in een adviesbrief een dringend beroep op het college om de bouwambitie direct en concreet te koppelen aan de realisatie van voldoende maatschappelijke, en dus ook beweeg- en sportieve voorzieningen. Alleen zo kan een tweede ‘IJburg’ worden voorkomen.

IJburg staat volgens een brief van de Sportraad als reactie nog altijd op het netvlies als het schoolvoorbeeld van falend ruimtelijk beleid. Alle voorbereidingsplannen ten spijt, de aanleg en inrichting van sport- en beweegvoorzieningen bleven ver achter bij de te voorziene behoeften van de groeiende bevolking op IJburg. Nu tien jaar later is het voorzieningenniveau nog altijd niet op peil. Discussies over de aanleg van parkeerplaatsen, extra velden en clubgebouwen op het sportpark zijn onverminderd actueel.

Falend ruimtelijk beleid
Een hele generatie IJburgse kinderen stond en staat hierdoor jarenlang op een wachtlijst voor een vereniging, kon daarnaast nauwelijks terecht op speelplekken en trapveldjes en ook een zwemlesvoorziening ontbreekt nog altijd. Een vanuit sport- en bewegingsperspectief, en daarom vanuit het oogpunt van welzijn en leefbaarheid, welhaast verloren generatie Amsterdamse kinderen die ernstig gedupeerd zijn door falend gemeentelijk ruimtelijk beleid, stelt de Sportraad vast.

Integraal plan
De Sportraad verwacht van het stadsbestuur een integraal plan dat de bouw van nieuwe woningen voortaan onlosmakelijk verbindt met de realisatie van maatschappelijke – en dus ook sportieve – voorzieningen. Alleen zo kan een tweede IJburg worden voorkomen. Van dat belangrijke principe dienen alle betrokkenen en verantwoordelijken doordrongen te zijn, vanaf het prille begin – de tekentafel -, tot en met het einde – het gebruik.

Openbare ruimte
De inrichting van een sportieve, bewegende stad verder strekt dan alleen de realisatie van voldoende sportvelden. Hardlopen, fietsen en wandelen vinden veelal in de openbare ruimte plaats en behoren tot de meest beoefende vormen van sport en beweging. De Sportraad gaat er dan ook van uit dat er tevens aandacht is voor aantrekkelijke en veilige loop- en fietsroutes, brede stoepen en voldoende speelplaatsen en plantsoenen. Naar de mening van de Sportraad zijn dit stuk voor stuk belangrijke en voor de hand liggende voorzieningen die beweging stimuleren.

Scholen op sportparken
De Sportraad wil ook dat er een begin wordt gemaakt met het bouwen van scholen op sportparken. In Angelsaksische landen is dat een vanzelfsprekendheid, maar wordt in Nederland nog te weinig toegepast. En dat terwijl het sportpark als schoolplein kinderen als vanzelf in beweging brengt en tegelijkertijd de levendigheid op en bezetting van sportparken overdag met stip doet stijgen. Bovendien wordt daarmee de uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs eenvoudig en zonder al te veel meerkosten uitvoerbaar.