Home Overzicht Stadsdeel met veel NEET’s

Stadsdeel met veel NEET’s

0

Moeders en vaders onder de lezers zullen misschien denken dat de IJopener deze keer in de statistische wereld achter de luis is gedoken. Niets is minder waar. NEET is een internationaal gebruikte term voor de jongere tussen de 15 en 26 jaar die geen opleiding volgt en ook niet aan het werk is (Not in Employment, Education or Training). In Amsterdam-Oost blijkt het om een aanzienlijke groep te gaan.

Tekst Lisa Scheerder | Illustratie Josien Vogelaar | IJopener

In Amsterdam wonen in totaal 145.047 jongeren tussen 15 en 26 jaar, van wie 19.765 niet aan het werk zijn of geen opleiding volgen: 13,1 procent van de Amsterdamse jongeren is hiermee NEET. Een deel van de NEET’s, 4.448 om precies te zijn, ontvangt een uitkering omdat zij arbeidsongeschikt of werkloos is. De rest van de groep NEET’s ontvangt helemaal niets en heeft dus geen uitkering, werk of opleiding. Deze groep behoort hiermee ook nog tot een andere groep, namelijk de jongeren die ‘buiten beeld’ zijn. In Amsterdam zijn 12.383 jongeren buiten beeld. Maar, let op: zowel de NEET als de ‘buiten beeld’ jongere staat wel gewoon ingeschreven in de basisadministratie. Dit in tegenstelling tot de zwerfjongere, die echt buiten beeld is, want diens verblijfplaats is onbekend. Hoeveel zwerfjongeren er in totaal in Amsterdam zijn is onbekend. Landelijk wordt het aantal zwerfjongeren geschat op 9.000. In Amsterdam wordt het aantal jongeren dat jaarlijks dakloos wordt, geschat op 200. Weer even terug naar de NEET, de jongere die niet werkt en geen opleiding volgt maar van wie wel de verblijfplaats bekend is. Zoals gezegd, is 13,1 procent van de Amsterdamse jongeren NEET. In Oost ligt dat percentage hoger. Daar gaat het om 13,7 procent. Als stadsdeel bezetten we hiermee de vierde plek in Amsterdam. Zoals wel vaker bij ons gebied het geval is, zijn de verschillen tussen de afzonderlijke buurten groot. Op buurtniveau hebben we een van de hoogste percentages NEET’s van de hele stad, namelijk 23,9 procent op het Zeeburgereiland/Nieuwe Diep. Stedelijk gezien bezetten we daarmee de derde plek: het hoogste aantal NEET’s woont in het Overtoomseveld (28,7 procent), op de tweede plek staat de Weesperzijde (26,9 procent). Binnen de rest van de buurten waar de IJopener verspreid wordt, zitten we iets onder het Amsterdamse gemiddelde, rond de 12 procent (Indische Buurt) en 11 procent (IJburg), met een kleine uitschieter naar beneden tot 8,4 procent in het Oostelijk Havengebied.

Doen we het in Oost nu beter of slechter dan de rest in Nederland? Slechter, helaas. In Nederland is gemiddeld 4 procent van de jongere NEET. Amsterdam en Nederland verschillen dus fors. Nederland doet het Europees gezien gemiddeld dan wel weer het beste; gemiddeld het laagste aantal NEET’s in Nederland. Amsterdam-Oost bevindt zich ver boven het Nederlandse gemiddelde van 4 procent. Het bevindt zich ook boven het gemiddelde van alle lidstaten. Gemiddeld is binnen de Europese Unie 11 procent van de jongeren NEET. Amsterdam-Oost is met zijn percentage van 13,7 procent NEET vergelijkbaar met landen als Slowakije en Ierland. Dat geeft toch te denken.