Home Overzicht Startblok Zeeburg: Studenten, starters en statushouders onder één dak

Startblok Zeeburg: Studenten, starters en statushouders onder één dak

1

De afgelopen jaren werden in verschillende delen van de Amsterdam tijdelijke woonprojecten gerealiseerd waarin studenten en starters samenwonen met statushouders. Op 17 januari organiseerden de gemeente en woonstichting De Key een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van het Zeeburgereiland om ze te informeren over Startblok Zeeburg, een nieuw te bouwen tijdelijk woonproject voor 250 van deze jonge Amsterdammers.

Eelco Hiemstra

De gemeente Amsterdam heeft een wettelijke taak om statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, te huisvesten. Om langdurige omgevingsprocedures te vermijden kiest Amsterdam ervoor om deze nieuwe Amsterdammers onder te brengen in tijdelijke woonprojecten van maximaal tien jaar. Door jonge statushouders samen te laten wonen met studenten en pas afgestudeerden, worden zij geholpen met hun integratie en vinden zij snel hun weg in de Amsterdamse samenleving.

Helft voor statushouders, andere helft voor studenten en starters

Startblok Zeeburg wordt gerealiseerd op de P+R Zeeburg II. Van de 250 te bouwen woningen is de helft bestemd voor statushouders, de andere helft voor studenten en starters. In deze wooneenheden hebben bewoners wel een eigen slaapkamer maar andere voorzieningen; keuken, woonkamer en sanitair, worden met elkaar gedeeld.

Gebaseerd op Startblok Riekerhaven
Het concept van Startblok Zeeburg is gebaseerd op dat van Startblok Riekerhaven. Sinds 2006 wonen op het gelijknamige sportpark in Nieuw-West, de voormalige thuisbasis van FC Chabab, 283 Nederlandse jongeren en 282 statushouders. Aan iedere gang van het wooncomplex, bestaande uit 17 tot 30 kamers en een gemeenschappelijke ruimte, wonen studenten en statushouders om en om verdeeld.

De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en iedere woongroep heeft daarvoor twee ‘gangmakers’, een student of starter en een statushouder. Behalve een rol in het beheer hebben zij ook een sociale functie. Gangmakers stimuleren de bewoners om mee te doen aan gezamenlijke initiatieven en zorgen ervoor dat iedereen uiteindelijk gekoppeld wordt aan een goede buur. Zo helpen de bewoners elkaar met een goede start in Amsterdam en wordt er aan de bel getrokken als het een tijdje wat minder goed gaat met een van hen.

Iedere woongroep
heeft twee gangmakers

Bewonerservaringen belangrijk voor volgende projecten
De ervaringen van de bewoners van Riekerhaven zijn overwegend positief. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, er zijn wekelijkse taalavonden en bewoners ervaren veel positieve wisselwerking tussen de verschillende groepen. Mensen vinden het leuk om dingen uit hun eigen cultuur aan elkaar te laten zien.

Niet alles verliep direct vlekkeloos, de taalbarrière speelde hier en daar een grote rol. Tussen de bewoners bevinden zich statushouders die én geen Nederlands én geen Engels spreken en in enkele gevallen analfabeet zijn. Dat maakt deze mensen heel moeilijk te bereiken. Door tussenkomst van de gangmakers is daar nu extra aandacht voor.

De ervaringen met gezamenlijke huisvesting in Startblok Riekerhaven worden goed in de gaten gehouden door de gemeente. Wat er wel en niet goed gaat wordt meegenomen in volgende projecten.

Set, Spark en Stek in Oost
Daarvan zijn er inmiddels verscheidene, in 2018 leverden de Amsterdamse woningcorporaties maar liefst 1.171 van deze tijdelijke jongerenwoningen op. Een aantal daarvan werd in Oost gerealiseerd. Op IJburg verrees Set IJburg met 141 woningen, op het Sciencepark werden onder de naam Spark Village 240 woningen opgeleverd en in december werd de laatste van 250 woningen betrokken van Stek Oost op het voormalige oefenveld van Zeeburgia in de Watergraafsmeer.

Andere projecten zijn nog in voorbereiding. Behalve Startblok Zeeburg wordt er ook op de Hoogte Kadijk tijdelijke huisvesting voor studenten en statushouders gerealiseerd. Op nummer 401 wordt het voormalige pand van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit omgebouwd naar 100 tot 120 tijdelijke woningen. Komende zomer zullen daar de eerste bewoners naar verwachting hun intrek nemen.

Faciliteiten voor omwonenden
In het plan van de gemeente en De Key voor Startblok Zeeburg worden behalve de ervaringen met soortgelijke projecten ook de ideeën, zorgen en wensen van de omwonenden meegenomen. Door de bouw van het complex verdwijnen een groot deel van de parkeerplekken op P+R Zeeburg II maar ontstaan er ook meer faciliteiten voor het naastgelegen studentencomplex. Over de parkeerplaats komt een fietspad waardoor het complex aan de Zuiderzeeweg, waar 450 studenten wonen, beter bereikbaar wordt. Behalve daarvoor is het fietspad ook bedoeld om studenten aan de Zuiderzeeweg makkelijker in contact te brengen met de bewoners van Startblok Zeeburg. Een gedeelte van de parkeerplaats langs het fietspad wordt om die reden ingericht als openbare ruimte met een buurthuis en sportfaciliteiten.

In maart van dit jaar wordt het plan voor Startblok Zeeburg aan het college van B&W voorgelegd. Als het plan is goedgekeurd , kan het woonproject eind volgend jaar worden opgeleverd.

1 REACTIE