Home Duurzaam Steeds meer initiatieven duurzame energie

Steeds meer initiatieven duurzame energie

0

Het aantal initiatieven met duurzame energie is het afgelopen jaar flink gegroeid. Platform 02025 Amsterdam nam tijdens haar jaarlijkse bijeenkomst de staat van de hoofdstedelijke energietransitie onder de loep. Wethouder Marieke van Doorninck is hoopvol gestemd: ‘Als ik jullie zie, ben ik hoopvol dat we onze doelstellingen gaan halen.’

De hoofdrolspelers uit de Amsterdamse energietransitie vertelden over hun resultaten tot nog toe en hun plannen voor de toekomst. Ieder jaar wordt meer en meer duurzame energie opgewekt. Zo gaan Energiecoöperaties Ecostroom en Zuiderlicht op vele daken van de gemeente zonnepanelen leggen. NDSM Energie is bezig met windturbines en in de Pijp wordt binnenkort coöperatie PRET gestart.

Warmtecoöperatie
Opvallend is dat Amsterdam nu ook een coöperatie heeft op het gebied van de warmte. Tot nog toe werd er vooral elektriciteit opgewekt. In de Watergraafsmeer is de coöperatie MeerEnergie opgericht die restwarmte van een datacentrale op Science Park naar huishoudens wil brengen.

Schijt je rijk
Naast energiecoöperaties telt Amsterdam ook vele energie-initiatieven, zoals Groengas Gaasperdam dat groen gas gaat maken uit het riool. Initiatiefnemer Anne Stijkel: ‘Onder het mom schijt je rijk, willen we 13.000 woningen op eigen groengas overbrengen. Wat we achterlaten in het toilet is van bewoners zelf en is een grondstof voor het maken van groen gas. In Zuid-Oost willen we de energietransitie hand-in-hand laten gaan met meer eigenaarschap en inspraak van bewoners.’

Klimaatakkoord op 20 juni
In Amsterdam wordt momenteel gewerkt aan een klimaatakkoord dat op 20 juni feestelijk wordt gelanceerd. De inbreng van de energiecoöperaties en energie-initiatieven wordt daarin meegenomen. De gemeente brengt momenteel in iedere stadsdeel deze inbreng in kaart. Opvallend aan de verbindende ochtend was dat de overgang naar schone energie eenvoudiger wordt als hij klein gemaakt wordt per gebied. Zodra wordt ingezoomd op straten, blokken, buurten en gebouwen wordt de energietransitie realistisch.