Home Wonen Steun voor mensen met laag inkomen en hoge huur

Steun voor mensen met laag inkomen en hoge huur

0

Goed nieuws. De gemeente heeft op 16 november meegedeeld dat er steun komt voor Amsterdammers met een laag inkomen en een (te) hoge huur.

Door Ouderen Advies Raad Oost

‘Over het jaar 2016 verstrekt de gemeente een bijdrage in de huur. Deze bijdrage is bedoeld voor mensen die al langere tijd een inkomen hebben tot 120 procent van het sociaal minimum en in een sociale huurwoning wonen.’

Mensen met een bijstandsuitkering en/of AOW met wellicht nog een klein pensioentje daar bovenop, die een kale huur hebben boven de 580 euro per maand, kunnen als ze snel een aanvraagformulier inleveren zo’n 30 euro per maand van de gemeente ontvangen. Dat geldt dan voor heel 2016: dus twaalf keer het maandbedrag. De uitbetaling vindt in de loop van 2017 plaats.

Maar let op:  U moet wel voor 20 december een aanvraagformulier hebben ingestuurd. Aan Amsterdammers waarvan de gemeente vermoedt dat zij in aanmerking komen voor deze regeling zijn al formulieren gestuurd. Wie geen formulier heeft ontvangen maar wel daarvoor in aanmerking komt, kan op maandag 19 december zo’n formulier ophalen op het wijkcentrum d’Oude Stadt, Nwe Doelenstraat 55 (vlakbij de Munt) Het is, omdat er ook nog belastingafschriften bijgevoegd moeten worden een heel krappe inzendtijd. Het NOAR gaat daarom aan de desbetreffende wethouder vragen om deze inzendtermijn te verlengen, maar het is niet zeker of dat lukt.

2017 en daarna
De regeling heet officieel ‘Overgangsregeling passende huur’ en  betreft zo’n 10.000 Amsterdamse huishoudens. In 2017 hoopt de wethouder ‘Wonen’ in samenwerking met de corporaties voor deze Amsterdammers een structurele oplossing te kunnen invoeren. De eis (wens) dat de kale huur na aftrek van verschillende kortingen en toeslagen hoogstens 30 procent van het maandinkomen is, komt naderbij.

Veel huishoudens hebben een te hoog inkomen om te kunnen verhuizen binnen de sociale sector. Het zoeken naar een geschikte woning boven die grens (710 euro per maand) leidt niet gemakkelijk tot succes, immers ook in de ‘lage middensector’ is de vraag veel groter dan het aanbod. De corporaties hebben met de gemeente afgesproken dat in Amsterdam het begrip lage middensector blijft bestaan, ook al wil men in ‘Den Haag’ alle huurwoningen boven de 710 euro in de vrije sector onderbrengen. Bovendien is afgesproken, dat een aanzienlijk deel van de in aanbouw zijnde woningen worden aangeboden in deze middensector, mits het gemiddelde huurbedrag niet meer dan 850 euro per maand is. Bij de huurdersvereniging betwijfelt men echter of die afspraak wordt nagekomen.