Home Overzicht Studenten en vluchtelingen met status op trainingsveld Zeeburgia en IJburg

Studenten en vluchtelingen met status op trainingsveld Zeeburgia en IJburg

0

Twee van de vijf locaties waar extra tijdelijke woningen voor de huisvesting van vluchtelingen met een status én studenten komen, zijn het trainingsveld van Zeeburgia op Sportpark Middenmeer Voorland aan de Kruislaan en Daguerrestraat op IJburg. Het gaat steeds om woningen die in vier lagen worden gebouwd.

Op de locatie aan de Kruislaan worden woningen voor 250 mensen gebouwd. De bouw op die locatie begint in het eerste kwartaal van 2017. De bedoeling is dat in het tweede kwartaal van 2017 de bewoners daar hun intrek kunnen nemen. Deze woningen blijven maximaal tien jaar staan. Volgens de gemeente komen er daarna permanente woningen op het terrein. Dat laatste lijkt na de acties van bewoners om de sportparken in de Watergraafsmeer niet te bebouwen een slimme actie om daar in de toekomst toch huizen te bouwen

Huisvesting op IJburg
In de Daguerrestraat worden ongeveer tijdelijke 320 woningen geplaatst, waarvan de helft voor studenten en jongeren en de andere helft voor statushouders. De bouw start naar verwachting in maart volgend jaar en de verwachte oplevering is juni 2017. Deze woningen blijven maximaal 10 jaar staan. Daarna worden er permanente woningen gebouwd.

Geen inspraak
Bewoners kunnen niet meebeslissen over het vestigen van de tijdelijke nieuwbouwlocatie aan de Daguerrestraat. De gemeente zegt de wettelijke taak te hebben om kwetsbare groepen op te vangen. Bij inspraak bestaat de kans dat dit niet in voldoende mate lukt. Omdat het afwijken van de bestemming wel een omgevingsvergunning vraagt, kunnen bewoners daar wel hun zienswijze op geven.

De plannen voor de bouw van de tijdelijke woningen op het trainingsveld van Zeeburgia zijn nog niet uitgewerkt. Wel is er contact met Zeeburgia over het gebruik van het veld. De inschatting van de gemeente is dat een bewonersavond op deze locatie wenselijker is als de plannen rondom deze locatie concreter zijn, al dan niet in combinatie met de ontwikkelingen op het Archimedesplantsoen. Als er signalen zijn dat een bewonersavond op korte termijn wel is gewenst, zal de gemeente die alsnog organiseren.

De komende tijd gaat de gemeente duizend extra tijdelijke woningen bouwen. De nieuwbouwwoningen worden gebouwd over de periode van tien jaar en staan verspreid over vijf locaties. De gemeente kiest ervoor om de statushouders te mengen met andere Amsterdammers, zoals jongeren en studenten. De gemeente laat weten dat er bewust voor gekozen is de twee groepen toekomstige bewoners te mengen. Dat bevordert de integratie en voorziet bovendien in de vraag naar betaalbare studenten- en jongerenwoningen.

 

Vorig artikelVoor het eerst in 20 jaar: kuiken voor de gewone jaarvogel in Artis
Volgend artikelNationaal Holocaust Museum in twee panden tegenover elkaar