Home Kunst Theater Oostblok wilde een Cultuurhuis

Theater Oostblok wilde een Cultuurhuis

0

Cultuur staat voortdurend onder druk. Het stadsdeel heeft enige tijd geleden al door laten schemeren of Oostblok of het CBK te willen sluiten. De directie van Oostblok – Marijke Schermer en Anne Houwing – bepleit de komst van een cultuurhuis in Oost.

Tekst Arie van Tol

De locatie aan het Sajetplein heeft een te kleine zaal – er kunnen maximaal tachtig mensen komen kijken naar een voorstelling – en is niet centraal genoeg gelegen in het stadsdeel. Dat is de reden dat de directie van Oostblok al langere tijd zoekt naar mogelijkheden een andere locatie te betrekken. Van hen kwam het voorstel om in het CBK-gebouw in Oostpoort een multidisciplinair huis te realiseren.

Cultuurhuis
Door Oostblok, CBK en het stadsdeel is de afgelopen maanden uitgebreid gesproken en onderhandeld over zo’n multidisciplinair huis, een Cultuurhuis. Het CBK zou een plek worden waar podiumkunst, beeldende kunst en cultuureducatie samenkomen, als combinatie uniek in Amsterdam. Voor een professioneel programma en een uitstraling die past bij de omvang en diversiteit van Amsterdam Oost met 140.000 inwoners zou in het CBK een middelgrote theaterzaal moeten worden gerealiseerd.

Er zijn in Amsterdam vier culturele vestigingen die de benaming Cultuurhuis hebben, te weten Bijlmer Parktheater (Zuidoost), Podium Mozaïek (West), de Tolhuistuin (Noord) en De Meervaart (Nieuw-West). Een vijfde Cultuurhuis in Oost zou een logische uitbreiding zijn.

Plannen van tafel
De gesprekken tussen Oostblok en het stadsdeel over een Cultuurhuis zijn gestaakt, werd uit een persbericht van Oostblok eind oktober duidelijk. Artistiek leider van Oostblok Marijke Schermer licht daarin toe: ‘Met het staken van de gesprekken met Oostblok daarover, en een bezuiniging op Oostbloks toch al te krappe budget in 2018 is dat plan van tafel en laat het stadsdeel deze kans lopen. Een gedegen motivatie hiervoor is vanuit het stadsdeel niet gegeven. Wij kunnen niet langer in het duister tasten en doormodderen. Niet meer anticiperen op een betere toekomst en daarbij deze bezuiniging realiseren betekent dat ik mijn ideeën voor Oost moet laten varen.’

Ze heeft net als zakelijk leider Anne Houwing de conclusie getrokken dat verder gaan geen zin heeft. Beiden vertrekken per 1 januari 2018 bij Oostblok. Het bestuur betreurt het vertrek, maar begrijpt het. Het is niet het einde van Oostblok.

Minimale vorm
Zodra duidelijk werd dat de plannen voor een Cultuurhuis geen serieuze kans kregen van het stadsdeel, is voor 2018 een aangepast beleidsplan ingediend bij het stadsdeel om het theater in afgeslankte vorm te continueren. Concreet betekent dat dat het programma zal halveren en de verhuuractiviteiten verder moeten toenemen.

Er is overigens wel formeel bezwaar gemaakt tegen de opgelegde bezuiniging. Hoe dan ook heeft het bestuur van Oostblok de intentie om het theater als culturele plek te behouden en beraadt zich op de mogelijke invulling hiervan.

Onduidelijk
Van sluiting van dan wel de locatie aan het Sajetplein dan wel het CBK lijkt nog niet direct sprake. Vraag is wel of bezuinigingen een vruchtbaar gebruik van de beide culturele plekken nog voldoende mogelijk maakt. Al te gemakkelijk horen we dan politici en ambtenaren elkaar napraten, dat subsidies niet van deze tijd zijn, dat er via crowdfunding, sponsoring en advertenties extra inkomsten kunnen worden gevonden.

Of dat Cultuurhuis er echt niet gaat komen is overigens helemaal niet zeker. Ongetwijfeld zijn er officieuze gesprekken gaande, tussen stadsdeel en Oostblok misschien, maar misschien ook wel tussen andere partijen. Het is onduidelijk. Kennelijk is dit ook niet een onderwerp dat zich leent voor participatie, voor een stem van het publiek.