Home Overzicht Van Marineterrein plek voor iedereen maken

Van Marineterrein plek voor iedereen maken

0

Het Westergasfabrieksterrein werd onder haar leiding een populaire cultuurplek. In december 2013 kreeg Liesbeth Jansen de opdracht om van het 360 jaar afgesloten Marineterrein op Kattenburg een aantrekkelijke plek voor iedereen te maken. In 2018 vertrekt de Marine, met tegenzin. Projectdirecteur Jansen die in Oost woont, weet als geen ander dat iedereen aast op ‘de duurste grond van Amsterdam’.

Door Wil Merkies | Beeld Dineke Rizzoli – Hans Heitgeert – gemeente Amsterdam – Nationaal Archief

Spontaan, enthousiast en duidelijk aanwezig, zo komt Liesbeth Jansen (61) over bij de kennismaking in de sfeervolle commandantswoning op het Marineterrein. Het uitzicht op Scheepvaartmuseum, VOC-schip, NEMO en het overal aanwezige water is adembenemend.

Medewerkers en bekenden noemen haar inspirerend: Jansen kan mensen het gevoel geven dat zij iets belangrijks bij te dragen hebben aan het veertien hectare grote terrein. De angst van de buurt dat dit het zoveelste evenemententerrein in de stad wordt, neemt de projectdirecteur serieus. ‘Ik ben overtuigd van de goede bedoelingen van alle partijen die bij de toekomst van dit historische gebied betrokken zijn. Die partijen zijn het rijk, de gemeente, stadsdeel Centrum en het buurtplatform waarin omwonenden vertegenwoordigd zijn.’

Jansen zegt het een eervolle opdracht te vinden om van deze prachtige plek iets te maken waar iedereen blij mee is: een innovatief stadskwartier dat de kans krijgt zich op een duurzame manier te ontwikkelen.

Dank je deze opdracht aan het succes van het Westergasfabrieksterrein?

‘Misschien, maar daar ging het wel heel anders. Het was de bedoeling dat ik na een jaar zou vertrekken, maar ze vroegen mij om het hele project af te maken. Omdat het zo’n waanzinnig spannende klus was, ben ik daar achttien jaar gebleven tot het terrein af was. De vervuilde modderpoel veranderde in een grootschalig cultuurpark. Het was mooi om die metamorfose helemaal te mogen begeleiden. Het Marineterrein is een nieuwe grote uitdaging waar we zeker vijftien jaar voor moeten uittrekken. Mijn horizon is drie jaar, mogelijk blijf ik na die termijn in een andere rol betrokken.’

In opleiding voor telegrafist op het Marineterrein, 1966.

Jansen lacht veel en lijkt geen last te hebben van de druk en verwachtingen van veel mensen die iets met het terrein en van haar willen. Ze geeft toe dat zij en haar medewerkers last hebben gehad van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, dat zich in de eerste helft van 2016 op het terrein afspeelde. ‘De mensen dachten dat we dicht waren. Dat was niet goed voor de continuïteit van projecten en de openstelling van het terrein. Zo ging de nieuwe fietsbrug al twee weken na de opening weer dicht, tijdelijk dan.’

Liever praat Jansen over de positieve dingen die nu al zijn bereikt. ‘Op het terrein zitten nu dertig jonge, innovatieve ondernemers, er vestigden zich twee restaurants (Homeland en Scheepskameel) en er zijn sport- en inhoudelijke activiteiten. We boden bijvoorbeeld plek aan het Maker Festival met presentaties van ambachtelijk werk, de Archeologiedagen en de Cito Uitblaasdagen, een sportevenement voor achtste-groepers.’

Je komt zelf uit de kunstwereld. Kun je daar iets mee voor deze klus?

‘Ik studeerde Nederlands en dramaturgie en werkte als theaterproducent. Kunst en cultuur is hier geen doel op zich, maar de kantoorgebouwen zijn wel een uitstekende plek voor een mengvorm van creativiteit en innovatie. De ligging bij Scheepvaartmuseum, NEMO en de OBA zijn daarvoor gunstig. Maar belangrijk is ook: hoe kunnen we het cultuurhistorische verleden zichtbaar maken?’ Bureau Monumenten en Archeologie heeft op het terrein een archeologische werkplaats gevestigd, waar men zich overigens nog vooral bezighoudt met opgegraven voorwerpen van de Noord-Zuidlijn.

Enthousiast is Jansen ook over een idee van Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar en Eerste-Kamerlid. ‘Hij werkt aan een plan voor een Biënnale Beeldende Kunst op het Marineterrein, zoals iedere twee jaar in Venetië wordt georganiseerd. Wel kleinschaliger, maar met al het omringende water en dit prachtige terrein is het een mooi initiatief. Ik werk er graag aan mee om het mogelijk te maken.’

Wat wil je verder met het terrein? Nu is nog maar dertig procent openbaar, maar dat gaat veranderen.

‘In 2018 vertrekt de Koninklijke Marine die zoals bekend veel moeite heeft het terrein na 360 jaar te verlaten. Ik begrijp heel goed dat het pijn doet. Ze hebben hier zo lang gezeten en er zijn zoveel goede herinneringen. Maar de samenwerking met commandant Nico Vermaire en zijn staf is prima. Verder ben ik heel blij met het buurtplatform waarmee we goed en regelmatig contact hebben. De leden, dat zijn bewoners die de buurt goed kennen, betrekken we zoveel mogelijk bij de planvorming voor het terrein. Er gebeurt al veel en we staan open voor verdere initiatieven vanuit de buurt. We zijn het over veel dingen eens, zoals een duurzame ontwikkeling van het terrein.’

Als Defensie zich in 2018 terugtrekt, krijgt Jansen vooral te maken met de gemeente Amsterdam. Daarin voorziet ze geen problemen omdat ze met het huidige gemeentebestuur goed contact heeft.

De bewoners van Kattenburg waren niet gelukkig met het vertrek van de Marine waarmee ze plezierig samenwerkten. Ze vrezen nu overlast door evenementen en de bouw van dure huizen en kantoren.

‘Natuurlijk, geld speelt een rol, maar rijk en gemeente streven ernaar dat op deze bijzondere plek ook culturele en sociale initiatieven tot stand komen. Mijn opdracht is het terrein van een besloten enclave te ontwikkelen tot een gebied voor iedereen, in overleg met instellingen uit de omgeving en omwonenden. We zijn geen afzonderlijk eiland en willen met hen samenwerken. Met name bij de programmering van activiteiten, afvalverwerking en goede energievoorzieningen.’

Het Marineterrein heeft het karakter van een groene, rustige oase – dit wil men ook zo houden. Je woont zelf bij het Oosterpark, heeft stadsdeel Oost genoeg groen?

‘Ik vind Oost een hele fijne wijk om te wonen. Er is veel ruimte, er gebeurt en verandert veel en dat is ook goed. Het Oosterpark is mooi geworden maar de nieuwe beplanting moet nog groeien. Ook de wateroverlast is een probleem en moet goed worden aangepakt.’

Zie jij in Oost nog kansen om iets extra’s te doen met groen?

Jansen, nadenkend: ‘Bij het Zeeburgerpad en de Cruquiusweg kan nog wel wat gebeuren. Een ruime groene plek waar mensen kunnen picknicken en werken.’

www.marineterrein.nl

Het Marineterrein is de groene driehoek onderaan de foto. Links het carrévormige Scheepvaartmuseum.