Home Overzicht Veel bijval voor ‘grastegels’ op autoparkeerplekken

Veel bijval voor ‘grastegels’ op autoparkeerplekken

0

Tuinen krijgen stenen tegels als vloerbedekking en paden in parken worden voorzien van een laag asfalt. Straten en pleinen zijn bekleed met tegels en klinkers. Met andere woorden, de stad versteent en regenwater kan niet de bodem in. Dat is ook zo op parkeerplekken, maar daar is een oplossing voor.

In De Stem van Oost werd het idee geopperd om de bestrating van parkeervakken te voorzien van grastegels. Dat zijn betonnen of kunststof tegels met daartussen grote perforaties en dus is er ruimte voor grond. Het met grastegels bestraatte oppervlak is verhard en kan door verkeer zonder enig nadeel gebruikt worden.

Meer opvang vermogen van regenwater.

Een groenere leefomgeving met een hogere biodiversiteit.

Een koelere stad in de zomer.

Op De Stem van Oost kun je voorstellen indienen voor het verbeteren van je buurt. Op die website steunden 282 mensen voor het grastegelplan. Er waren er 6 tegen. Volop steun dus. Het plan wordt nu voorgelegd aan de stadsdeelcommissie waar het op 5 juni op de agenda staat. Die commissie kan dan weer de gemeente adviseren dit plan uit te voeren.

Groot voordeel boven traditionele bestrating is dat regenwater makkelijker in de bodem kan doordringen. Hierdoor wordt het riool minder belast en fungeert het parkeeroppervlak als klimaatbuffer. Het is de bedoeling dat standaard de bestrating van parkeervakken wordt vervangen door grastegels. Maar ook bij herprofilering en aanleg nieuwe straten.

Op de Stem van Oost valt te lezen dat, afhankelijk van de parkeerintensiteit op een bepaald stukje parkeervak, in het aarden gedeelte van de grastegels wilde planten kunnen groeien. Hierdoor zal het met grastegels bestraatte oppervlak een groener aanzien krijgen. De planten en hun zaden zullen als voedsel dienen voor tal van dieren en daarmee de biodiversiteit verhogen.