Home Overzicht Veiligheidsmaatregelen bij ruimen zeemijn in water bij Azartplein

Veiligheidsmaatregelen bij ruimen zeemijn in water bij Azartplein

0

De zeemijn in het IJ bij het Oostelijk Havengebied wordt in de eerste week van april geruimd. De zeemijn wordt via de Oranjesluizen vervoerd in de richting van het IJsselmeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie  (EOD) brengt de zeemijn vervolgens onder water tot ontploffing. Het scheepvaartverkeer op het IJ wordt tijdelijk stilgelegd. Bewoners ondervinden naar verwachting beperkt overlast van de operatie. Woningen en bedrijven worden niet ontruimd.

De operatie om de zeemijn te ruimen start volgens de huidige planning in de ochtend van woensdag 4 april. De zeemijn wordt door de EOD eerst onder water behandeld, waarbij het binnenwerk van de mijn wordt gefixeerd. Op die manier kan de zeemijn zo veilig mogelijk worden opgetakeld en worden vervoerd. Daarna wordt de mijn aan boord van een schip in de richting van het IJsselmeer gevaren. De EOD zal de zeemijn vervolgens tot ontploffing brengen. De operatie duurt naar verwachting tussen de 10 en 12 uur, waarvan ongeveer 1,5 uur op het Amsterdamse IJ. Weersomstandigheden kunnen ertoe leiden dat wordt uitgeweken naar donderdag 5 april.

Veiligheidsmaartegelen
Tijdens de operatie wordt een veiligheidszone van 150 meter aangehouden waarbinnen extra maatregelen worden getroffen. Het scheepvaartverkeer wordt gestremd en de veerpont tussen Azartplein en Zamenhofstraat vaart tijdelijk met enige vertraging. Tijdens het passeren van de Oranjesluizen is het sluiscomplex voor enige tijd ontoegankelijk voor publiek, inclusief de loop- en fietsroutes over de sluizen. De Schellingwoudebrug wordt tijdens het transport van de zeemijn kort afgesloten voor verkeer.

Niet meer explosieven
De Duitse zeemijn ligt sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ en is tijdens baggerwerkzaamheden in januari van dit jaar boven water gekomen. Volgens bestaande procedures is de zeemijn toen weer teruggelegd op de bodem van het IJ. Recent onderzoek onder water heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat er rond de vindplek nog meer explosieven liggen.