Home Overzicht Verbod op verhuur nieuwbouw

Verbod op verhuur nieuwbouw

0

De gemeente werkt aan een plan om het verhuren van nieuwe koopwoningen tegen te gaan. Beleggers kopen steeds vaker koopwoningen met als doel deze te verhuren tegen vaak enorme huurprijzen. Hierdoor hebben gewone huizenkopers minder kans op de woonmarkt, stelt het college van B en W.

‘Deze beleggers kunnen prijzen betalen waar Amsterdammers die er zelf willen wonen niet tegenop kunnen bieden’, legt wethouder Laurens Ivens uit. ‘Zo wordt Amsterdam in snel tempo onbetaalbaar, met hoge huur- en koopprijzen. Het invoeren van een verhuurverbod voor nieuwe woningen kan dit voor de nieuwbouw voorkomen. Nog mooier zou het zijn als we dit ook bij de bestaande woningen kunnen invoeren, maar daar lijkt een wetswijziging voor nodig.’

Verhuurverbod
Bij de bouw van nieuwe koopwoningen is het volgens de gemeente mogelijk om in de erfpachtvoorwaarden een verhuurverbod op te nemen. Een nieuwe koopwoning is dan uitsluitend bestemd voor de eigenaar-bewoner. Dit verhuurverbod geldt ook voor alle volgende kopers. Een verbod op het verhuren van al bestaande koopwoningen is juridisch niet mogelijk.

Voorstel aan gemeenteraad
Momenteel onderzoekt de gemeente de uitzonderingen, zoals verhuur aan familieleden. Eind dit jaar wil het college een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad, die dan een besluit kan nemen. Voor die tijd moet nog veel worden uitgezocht, zoals wat de financiële effecten zijn van zo’n verbod en hoe dat kan worden gecontroleerd en gehandhaafd.