Home Overzicht ‘Vergeten groep krijgt extra aandacht’

‘Vergeten groep krijgt extra aandacht’

0

Mensen met een hulpvraag verbinden aan mensen die zich willen inzetten, dat is de missie van ViiA. De vrijwilligersorganisatie uit Oost brengt jaarlijks honderden malen vraag en aanbod samen. Soms is die match echter moeilijk te maken. En is extra aandacht nodig. Daarom komt ViiA met een nieuw project: VitA.

Door Hella de Groot | Beeld Gerard Valentijn

Het afgelopen jaar kreeg ViiA steeds meer signalen vanuit de reguliere zorgverlening, vertelt ViiA-directeur Nynke Ypenga, over een vergeten groep mensen die structureel eenzaam thuiszit. Een cliënt in steunkousen helpen, bijvoorbeeld, dat kan de zorgverlener wel doen, maar samen naar de (tand)arts gaan of het huis op orde brengen, dat zit er niet in. De communicatie met deze kwetsbare cliënten verloopt bovendien moeizaam.

‘De vraag vanuit de zorgverlening was dan ook of ViiA iets voor deze mensen kan betekenen,’ legt Nynke uit. ‘Het gaat om mensen met meerdere problemen tegelijk. Ze hebben nauwelijks geld en sociale vaardigheden, dus geen netwerk. Vaak speelt er nog meer. Eenzaamheid is van alle tijden, maar het aantal eenzame mensen lijkt rap toe te nemen. De wereld wordt ingewikkelder, sneller ook – en deze mensen staan daar volledig buiten. Iedereen heeft recht op aandacht, vinden we bij ViiA. Daarom zijn we gaan nadenken over wat we kunnen doen voor deze kwetsbare mensen.’

Supervrijwilligers
Zo ontstond VitA, waarbij de A staat voor Aandacht. Het komend jaar gaat ViiA in Oost ‘supervrijwilligers’ proberen te koppelen aan deze speciale doelgroep. Voor de pilot ontving ViiA een subsidie van Stichting Steunfonds Amsterdam, dat projecten stimuleert die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam. Het doel is dat VitA wordt gedragen door een team van tien tot vijftien vrijwilligers die wekelijks in tweetallen de hulpvragers bezoeken. De superduo’s bieden praktische hulp met een luisterend oor. Ze verrichten hand- en spandiensten, maar houden zich niet bezig met huishoudelijk werk of medische zorg – dat blijft de reguliere zorgverlener doen.

Verwendagen
Dé uitdaging die ViiA aangaat is het vinden van de juiste vrijwilligers voor VitA. De ideale VitA-vrijwilliger is 25+, flexibel, stabiel, sociaal en positief ingesteld. De vrijwilliger is wekelijks twee tot vier uur beschikbaar voor een langere periode. ‘Als vrijwilliger voor VitA doe je súperzinvol werk,’ benadrukt Nynke, ‘ook al zul je dat niet altijd meteen van de hulpvrager horen.’ Van ViiA hoort de vrijwilliger dat wel. Als VitA-vrijwilliger word je behandeld als VIP met verwendagen, uitjes, bijeenkomsten en attenties. Plus trainingen en coaching die je nieuwe inzichten kunnen geven. Het feit dat je als vrijwilligersduo (samen)werkt, maakt de klus lichter en gezelliger. Je kunt zorgen delen en ook samen iets leuks beleven.

Eerlijk duurt… langer
Vrijwilligerscoördinator en projectleider van VitA Charissa Maduro zorgt onder meer voor het werven van de VitA-vrijwilligers. ViiA’s eerlijke communicatie naar de vrijwilligers over de hulpvragers maakt het vervullen van de vacature niet makkelijker, erkent ze: ‘Ik geef bij de intake met de vrijwilliger precies aan hoe de situatie is bij de hulpvrager, dat voorkomt misverstanden en een mismatch.’ En hoe weinig hulpvrager en vrijwilliger ook met elkaar gemeen lijken te hebben, Charissa probeert toch iets gemeenschappelijks te vinden waardoor de link van de een naar de ander kan worden gelegd. Die link vinden tussen vrijwilliger en hulpvrager is een taak op zich, weet ook Nynke. ‘Onze hulpvragers weten vaak niet meer wat ze leuk vinden. Vaak blijkt het iets eenvoudigs te zijn: samen naar het Journaal kijken of een ommetje maken. We kunnen hun problemen niet oplossen, we kunnen ze wél verlichten door er voor hen te zijn.’

Wil je meer informatie of als vrijwilliger meedoen aan VitA? Neem contact op met Charissa Maduro | 020 495 2250 | [email protected] |
De volledige vacaturetekst vind je op www.viia.nl/vacatures.