Home Oud Oost ‘Voer buurtplan inrichting Tilanusstraat alsnog uit’

‘Voer buurtplan inrichting Tilanusstraat alsnog uit’

0
Als in 2016 was de buurt actief voor het behoud van de elf Metasequoia's in de Tilanusstraat.

De gemeente moet het buurtplan voor inrichting van de Tilanusstraat alsnog realiseren. Door deze plannen uit te voeren hoeven elf bijzondere Metasequoia’s niet te worden gekapt.Het plan van de buurt werd door de inmiddels vertrokken wethouder ter zijde geschoven. De buurt put hoop uit het nieuwe stadsbestuur.

Foto’s Eddy Ellert

‘Bewoners van de Tilanusstraat hebben meer dan een jaar gewerkt aan het ontwerp van hun straat en hier in grote meerderheid vóór gestemd’, zegt Karel van der Weide. Hij is lid van de stadsdeelcommissie Oost voor de SP. ‘Voor bewoners was het onverteerbaar dat de wethouder hun voorstel naast zich neerlegde. Met een nieuw aangetreden stadsbestuur krijgen we de kans om dit besluit terug te draaien de straat alsnog in te richten op de manier zoals bewoners het willen. Een mooie manier waarop we bewoners macht geven over het reilen en zeilen in hun buurt.’

Meerderheid voor het bewonersplan
Begin februari konden bewoners van de Tilanusstraat stemmen over de inrichting van hun straat. Met een twee derde meerderheid werd het bewonersontwerp verkozen. Hierin was veel aandacht voor opheffen van parkeerplaatsen, behoud van bijzondere bomen en realisatie van broodnodige fietsparkeerplekken. Voormalig wethouder Litjens (VVD) stak hier een stokje voor. Het ontwerp zou niet passen binnen gemeentelijke kaders.

Hoop op uitvoering plan
Onlangs werd het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staan fiets en groen centraal, is veel ruimte voor bewonersparticipatie en worden ruim 7.000 parkeerplaatsen opgeheven. Derhalve ziet Karel van der Weide ruimte het bewonersontwerp alsnog uit te voeren en hij gaat dit in de stadsdeelcommissie bepleiten.

Langlopende protesten
Al in 2016 was er een ontwerp voor de herinrichting van de Tilanusstraat dat veel protest opleverde in de buurt. Voor de toenmalige bestuurscommissie was dat aanleiding om de planontwikkeling van deze straat voor te dragen voor een nieuwe vorm van participatieve democratie, waarmee Oost zou gaat experimenteren.

Stemmen over plan
Via een lotingssysteem werden bewoners uitgenodigd om deel te nemen aan het ontwerpproces. Een aantal met deze bewoners tot stand gekomen ontwerpen werd voorgelegd aan buurt waarbij bewoners hun stem uit konden brengen. De buurt koos met meerderheid voor een plan voor de herinrichting van de Tilanusstraat. Maar helaas, de wethouder legde het buurtontwerp naast zich neer.