Home Gezin Vrije school start op 3 april in de Dapperbuurt

Vrije school start op 3 april in de Dapperbuurt

0

Nog dit schooljaar opent de vrijeschool Amsterdam Oost haar deuren. Dat gebeurt bijna drie jaar nadat een groep ouders ​
constateerde dat er in stadsdeel Oost een grote behoefte is aan een vrijeschool. Na de overweldigende respons op een interessepeiling ging het balletje rollen. De nieuwe basisschool en trekt in bij de Dapperschool en start op 3 april.

De nieuwe school start met twee kleuterklassen in het gebouw van openbare basisschool De Dapper aan de Pieter Nieuwlandstraat. In september van dit jaar komt er een eerste klas bij. Vervolgens moet de school doorgroeien naar een vrijeschool met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6.

Dapperschool heeft ruimte
Het gebouw van de Dapperschool biedt mogelijkheden en heeft nog ruimte over voor meer leerlingen. Ook kan het vrijeschoolonderwijs op een geschikte manier vormgegeven worden. De architectuur biedt ruimte voor beide scholen om ieder een eigen vleugel van het gebouw te gebruiken. Dit maakt het voor beide scholen mogelijk om in eigenheid te groeien en te ontwikkelen. Daarnaast zien we veel mogelijkheden voor samenwerking.

Actief in de buurt
‘De diversiteit van stadsdeel Oost willen we graag verwelkomen op onze school’, licht Yasser Ballemans toe. Hij is één van de initiatiefnemers van de nieuwe school. ‘We nemen actief deel aan initiatieven in de buurt en staan nadrukkelijk open voor leerlingen met alle verschillende culturele, religieuze en sociale achtergronden die Oost rijk is. Ook willen we die diversiteit in het onderwijs zelf terug laten komen. We denken dat juist het vrijeschoolonderwijs, waar veel gebruik wordt gemaakt van jaarfeesten, sprookjes en verhalen, dat mogelijk maakt. Door op dit soort vlakken heel zorgvuldig en op kleine schaal als leerlingen, leerkrachten en ouders op projectbasis samen te werken met obs De Dapper gaan we op een betekenisvolle manier de uitdaging aan om een interculturele vrijeschool te worden die in verbinding staat met de wereld om zich heen.’

Enerverend proces
Yaser Ballemans stelt vast dat het een enerverend proces is geweest om te komen tot de start van de school: ‘Zo vaak hoop, dingen uitproberen, mogelijkheden onderzoeken, en vaak teleurgesteld worden. Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren in Oost: Een samenwerking tussen het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ zijn er samen uitgekomen.’

Vorig artikelMarkant journaliste Wil Merkies overleden
Volgend artikelProost op…