Home IJburg VVD: ‘Nieuw systeem werkt beter’

VVD: ‘Nieuw systeem werkt beter’

3
Merijn Boezer en Frans van Vliet

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar hebben we in Amsterdam stadsdeelcommissies in plaats van bestuurscommissies. In Oost bestaat de stadsdeelcommissie uit zestien leden. De IJopener interviewt acht stadsdeelcommissieleden die gekozen zijn in IJburg en Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt. In dit artikel de VVD.

Tekst Lisa Scheerder en Tineke Kalk | Foto Arjen Poortman | IJopener

Uitgangspunt voor het interview is de politieke partij waarvoor het lid in de stadsdeelcommissie zit. Nu wil het toeval dat in deze gebieden dezelfde vier partijen zijn verkozen: GroenLinks, D66, VVD en de PvdA.

Frans van Vliet woont sinds 2004 in stadsdeel Oost, in IJburg. Daarvoor in Diemen waar hij in de gemeentepolitiek zat.
Merijn Boezer woont bijna vier jaar in de Indische Buurt.

De VVD was voorstander van het afschaffen van de bestuurscommissie en het ver- minderen van de bevoegdheden van de stadsdelen. Hoe bevalt de nieuwe stadsdeelcommissie?
‘Voor veel micro zaken die spelen in een gebied, werkt het nieuwe systeem goed. Je ziet dat de verschillende politieke partijen die kwesties in harmonie aanpakken. Maar zaken die meer over keuzes gaan, bijvoorbeeld meer sportparken of meer natuur, daarbij is het anders. Dan krijg je weer de principiële politieke discussies. Vooral de gebiedsbijeenkomsten zijn zinvol voor bewoners. Het is de plek waar de burger ingang kan krijgen. Wij kunnen dan meteen het contact met de ambtenaren leggen en zorgen dat de zaak wordt opgelost. We volgen het hele proces en letten er op dat afspraken worden nagekomen.’

Amsterdam sleutelt onophoudelijk aan het bestuurlijke stelsel van de stad. Denken jullie dat de stadsdeelcommissies er over vier jaar nog zijn?
‘Het nieuwe systeem werkt beter dan het vorige, dat kun je nu al zien. In de vorige be- stuursperiode gebeurde het bijvoorbeeld dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel (dat door de burgers was gekozen) een advies over een woningbouwproject uitbracht aan het college van burgemeester en wethouders. Het advies week af van de lijn van het college, waardoor het meteen in de prullenmand belandde. Nu is het veel consistenter: het dagelijks bestuur voert het programakkoord van het college uit waardoor er veel minder problemen heen en weer worden geschoven.’

Jullie zijn op dit moment bezig met het opstellen van de gebiedsagenda’s voor de komende vier jaar. Loopt dat goed?
‘De ambtenaren hebben een conceptagenda opgesteld, en het blijkt dat het stadsdeel ambtelijk de nadruk legt op armoede en jeugd. Er moet veel meer aandacht komen voor alle bewoners. Het gaat nauwelijks over infrastructuur, terwijl er bijvoorbeeld op de kruising van de Molukkenstraat met de Insulindeweg een enorme black spot is waar veel ongelukken gebeuren. Maar ook de wachtlijsten bij de sportvelden, hoe krijgt mijn kind in Amsterdam een woning en hoe kan het veilig naar school bijvoorbeeld, zijn onderwerpen die nauwelijks in de conceptagenda’s voorkomen. Het gebied zou het belangrijkste moeten zijn in de gebiedsagenda, maar je ziet dat een partij als GroenLinks het coalitieakkoord wil volgen en armoede het belangrijkst vindt. VVD zit niet in de coalitie en vindt andere zaken belangrijker. Dat maakt het opstellen van een goede gebiedsagenda niet eenvoudig.’

Wat vinden jullie er van dat de stadsdeelvoorzitter van Oost, niet in Oost woont?
‘Eerlijk gezegd wisten we dat niet, maar nu dat zo blijkt te zijn vinden we dat toch wel een gemiste kans.’

partij als GroenLinks het coalitieakkoord wil volgen en armoede het belangrijkst vindt. VVD zit niet in de coalitie en vindt andere zaken belangrijker. Dat maakt het opstellen van een goede gebiedsagenda niet eenvoudig.’

Wat vinden jullie er van dat de stadsdeelvoorzitter van Oost, niet in Oost woont?
‘Eerlijk gezegd wisten we dat niet, maar nu dat zo blijkt te zijn vinden we dat toch wel een gemiste kans.’

Wat zijn de drie belangrijkste zaken die jullie over vier jaar in je gebied gerealiseerd willen hebben?
Merijn Boezer: ‘Meer aandacht voor veiligheid, zo waren de camera’s op het Sumatraplantsoen net weggehaald toen er weer een schietpartij plaatsvond, en meer handhaving bij overlast. De Indische Buurt moet veel schoner worden en er is een veel betere infrastructuur en bereikbaarheid nodig in de buurt. En er moet zeker een fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied komen.’ Frans van Vliet: ‘Meer sportvelden, betere bereikbaarheid en mobiliteit en een veel hoger tempo van uitvoering van deze vervoersmaatregelen. Meer waterrecreatie in Oost: IJburg moet een echt watersportgebied worden.’
Merijn Boezer: ‘Meer aandacht voor veiligheid, zo waren de camera’s op het Sumatraplantsoen net weggehaald toen er weer een schietpartij plaatsvond, en meer handhaving bij overlast. De Indische Buurt moet veel schoner worden en er is een veel betere infrastructuur en bereikbaarheid nodig in de buurt. En er moet zeker een fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied komen.’ Frans van Vliet: ‘Meer sportvelden, betere bereikbaarheid en mobiliteit en een veel hoger tempo van uitvoering van deze vervoersmaatregelen. Meer waterrecreatie in Oost: IJburg moet een echt watersportgebied worden.’

Lees ook het interview met