Home Overzicht Wanneer gaat NieuwLand weer open?

Wanneer gaat NieuwLand weer open?

0

In het prachtige oude schoolgebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95, waar vroeger Buurthuis de Werf was gehuisvest, zit nu NieuwLand. Een jaar geleden gonsde het er van de activiteiten, maar nu is de deur weer dicht. Hoe zit dat? Dwars sprak met Eline, van de woongroep, en met Anton van het vrijwilligerscollectief.

Door Ton Hendrix | Beeld Renata Baranyai en Ton Hendrix

In het prachtige oude schoolgebouw aan de Pieter Nieuwlandstraat 93-95, waar vroeger Buurthuis de Werf was gehuisvest, zit nu NieuwLand. Een jaar geleden gonsde het er van de activiteiten, maar nu is de deur weer dicht. Hoe zit dat? Dwars sprak met Eline, van de woongroep, en met Anton van het vrijwilligerscollectief.

‘De buurt vond het een gemis dat het buurthuis weg was’, legt Eline uit. ‘Het gebouw heeft jaren leeg gestaan. Tot Soweto met de gemeente een koop overeenkwam. Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders vooropstaat. Door panden aan groepen te verhuren die zelf het gebouw beheren, zorgt Soweto voor betaalbare woon- en werkruimte.’

Het kloppend hart van het pand is de sociaal-politieke ruimte.

NieuwLand is het eerste project van Soweto. Het plan voorzag in een woongroep van elf mensen, een sociaal-politieke ruimte en een paar werkruimten. Die laatste worden op dit moment gebruikt door onder andere Here to Support, een belangenorganisatie voor vluchtelingen, en de Fietskliniek, een fietsreparatiewerkplaats. De leden van de woongroep spelen een actieve rol in de sociale ruimte en werken daarbij samen met het vrijwilligerscollectief, dat ook de verbouwingen coördineert en zelf uitvoert. Het kloppend hart van het pand is de sociaal-politieke ruimte. Dit moet óók een plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen treffen.

Dwangsom
De aankoop bij de afdeling Vastgoed van de gemeente was erop gebaseerd dat het pand naast wonen ook die maatschappelijke functie zou krijgen. In het aanlooptraject zei men dat het “voor de hand lag” dat we de benodigde vergunningen zouden krijgen, maar dat is niet formeel afgesproken. Vergunningen voor bouw en additionele horeca lopen via een andere afdeling.

‘Eind 2014 begonnen we met de verbouwing, alles met vrijwilligers’, zegt Eline. ‘Voorjaar 2015 ging NieuwLand open en begonnen we met vergunningen aanvragen: een exploitatievergunning en een alcoholvergunning. We gaven toen etentjes voor de vrijwilligers en de buren. Totdat eind 2015 de afdeling Handhaving er ineens mee kwam dat sommige buren klaagden over geluidsoverlast. We hadden net op dat moment een bandje aangekondigd op onze website, dat was voor hen een bevestiging: muziek betekent overlast. Alles wat publiek was, moest onmiddellijk gestaakt worden! We kregen ook meteen een preventieve dwangsom opgelegd van tienduizend euro. Wat een ellende! Normaal gesproken als er buren klagen wegens overlast, komt er eerst overleg in plaats van meteen een dwangsom. Later bleek dat dat mede kwam doordat de klacht van de buren te lang onbehandeld was blijven liggen.’

Oerwoud van vergunningen
‘Als het gaat om geluidsoverlast willen we daar natuurlijk rekening mee houden. Maar op een gegeven moment zou van alles niet in orde zijn, zoals hoe de fietsen op straat werden neergezet. We hebben toen zelf bij alle buren aangebeld en er bleek één buurman klachten te hebben. Al eerder hadden we trouwens open dagen georganiseerd, om te zorgen dat de buurt betrokken was bij het project.

Eén buurman bleek klachten te hebben

Voor alle activiteiten, dus ook voor elke vergadering, hadden we nu een evenementenvergunning nodig. En als daarbij iets werd gedronken, ook nog een horecavergunning. Zo hebben we een half jaar niks kunnen doen.

‘Daarom zijn we in overleg met het stadsdeel een nieuw aanvraagtraject begonnen: aanpassing van de omgevingsvergunning. Voor de volkskeuken, eten koken voor de buurt, werd ook een vergunningstraject ingezet. Tot overmaat van ramp werd de omgevingsvergunning afgewezen, op ons inziens onterechte gronden: we zouden zelfstandige horeca zijn. Dat heeft er weer ermee te maken dat een te groot percentage van de begrote – erg bescheiden – inkomsten zou komen uit aanbod van eten en drinken. Er bleken ook aanhangsels bij de vergunningen te zijn die niet openbaar waren. Als je in de tuin eten serveert, heb je een volledige horecavergunning nodig. Als je meer dan 20 procent van het vloeroppervlak benut voor eten en drinken idem. Hoe kunnen we voldoen aan regels die niet openbaar zijn?’

Buiten de geldeconomie
‘Tegen de afwijzing is bezwaar gemaakt en ook tegen de preventieve dwangsom. ‘We kregen geen reactie. Tot we ze na de deadline van vijftien weken in gebreke stelden en er een hoorzitting werd gepland. De afdeling Handhaving heeft toen de dwangsom ingetrokken. Echter, over de vergunningenkwestie heeft de bezwaarcommissie nog geen uitspraak gedaan. Daardoor hebben we nog steeds geen vergunning.’

‘Het gaat ook om het ongunstige beeld dat ze bij de afdeling Handhaving van ons hebben. Wij zijn er voor sociale en politieke activiteiten, niet voor commerciële. We doen dingen anders en hebben het imago dat we tegen het systeem zijn. We zitten in een onontgonnen gebied: we zijn geen kroeg en we zijn ook geen gesubsidieerd buurtcentrum, zoals de Meevaart. De politici zeggen dat het goed is als burgers zelf dingen organiseren. Maar als je dat doet, wordt het geblokkeerd.’

We volgen de DIY (Do It Yourself) filosofie.

‘We doen kennelijk te veel dingen die buiten de bekende wereld van de geldeconomie vallen. Voor ons is de manier waarop je iets doet een politieke keuze. Een maaltijd voor de buurt is bij ons veganistisch (geen dierproducten), daarmee is het een politieke activiteit. We vragen donaties (betaal wat je het waard vindt) in plaats van vaste bedragen. We doen dingen die politiek emanciperend zijn, bijvoorbeeld een tuindag organiseren, in plaats van praten over klimaatverandering. We volgen de DIY (Do It Yourself) filosofie.’

Het duurt veel te lang
‘NieuwLand wil ook benefieten organiseren en meer bewustwording creëren voor bepaalde thema’s, zoals rond klimaat en vluchtelingen. We komen uit de activistische hoek. De publieke ruimte moet een horizontaal georganiseerde plek zijn waar buren, bewoners en betrokkenen zich vrij voelen om initiatieven te nemen. De Malinese gemeenschap organiseert hier bijvoorbeeld bijeenkomsten. Verder staan op de agenda: het vertonen van documentaires, een kledingruilmiddag, informatieavonden en een economie-werkgroep.’

‘We hebben onze verwachtingen aangepast, het project veranderd. Uiteindelijk moet het lukken deze plek weer functioneel te maken, maar het duurt te lang. We stoppen nu onze energie in juridische zaken in plaats van in het organiseren van activiteiten. Nog een keer een half jaar stilliggen is niet te doen, dan ligt het hele project plat. Er moet nu eenmaal vanuit de sociale ruimte ook huur betaald worden aan Soweto. Nu betalen mensen het uit hun eigen zak.’

‘Zo’n mooie ruimte hebben en er niks mee doen, dat is zo’n verkwisting! Daarom hebben we een gesprek gehad met Thijs Reuten, lid van de Bestuurscommissie van stadsdeel Oost, maar die wil wachten op de uitspraak van de bezwaarcommissie. Zelfs de klagende buurman vindt het project eigenlijk een goed plan. We wachten nu op de reactie op ons bezwaar tegen het afwijzen van de vergunning. We zijn ten einde raad!’

Bij het publiceren van dit artikel werd bekend dat er weer wat beweegt in de procedure van NieuwLand om de benodigde vergunningen op orde te krijgen.

Meer informatie  nieuwland.cc of like het initiatief op Facebook