Home Overzicht Wat gaan de mensen in Oost merken van de bezuinigingen in stadsdeel?

Wat gaan de mensen in Oost merken van de bezuinigingen in stadsdeel?

0

Politiek is een van de items in de nieuwe talkshow Dwars door Oost in de Jungle op 5 oktober in theater Jungle Amsterdam. Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel zal bij deze eerste aflevering van de show onder meer zijn commentaar geven op de door de gemeente aan Oost opgelegde nieuwe bezuinigingen.

Bij de presentatie van de begroting van de gemeente Amsterdam schermt wethouder financiën Udo Kock met positieve beleidsvoornemens. Natuurlijk. In 2017 zullen er lagere lasten zijn en wordt er extra geïnvesteerd in openbare ruimte (€ 64 miljoen). De aan de stadsdelen opgelegde bezuiniging van in totaal € 14 miljoen is een voetnoot in de gemeentebegroting. Een financieel vastgoeddebacle (onrendabele parkeergarages) wordt door de gemeente deels afgewenteld op de stadsdelen. Die stadsdelen moeten ingrijpende bezuinigingen doorvoeren om dat buiten hun schuld ontstane gat te dichten. De hoogste onbehoorlijke nieuwe begrotingspolitiek betekent voor Oost een zogeheten vastgoedtaakstelling van € 2.434.200.

Pijnlijke voorstellen
Natuurlijk maakt de Bestuurscommissie Oost bezwaar middels een antwoordbrief. Maar in diezelfde brief wordt toch ook voldaan aan de vraag van de gemeente aan te geven waar de commissie wil dat er bezuinigd wordt. Om de € 596.000,-  die er op implementatiemanagement en automatisering kan worden bespaard, maakt de commissie zich niet druk. Voor de resterende € 1.838.200,- zijn de voorstellen pijnlijk en wat de meeste lokale politici betreft eigenlijk onaanvaardbaar. Het fijnmazige voorzieningen- en serviceniveau voor Amsterdammers in Oost staat er mee onder druk.

Bijna 2 miljoen euro
Concreet zien de voorstellen, waarvan gehoopt wordt dat de gemeente ze alsnog niet overneemt, er zo uit:

  • € 775.000,- bezuiniging op schuldhulpverlening en jeugdwerkloosheid,
  • € 360.000,- op thuismaaltijden, aanpak gezond gewicht, sportstimulering en activerende leefstijl,
  • € 101.00,- op CBK en kunstsubsidies (Oostblok), deze post overigens als enige pas in 2018,
  • € 300.000,- op ruimtelijke ordening en woonbeleid,
  • € 302.000,- op handhaving, straatcoaches en cameratoezicht.

Rob Zwetsloot gaat met Ivar Manuel in gesprek over de bezuinigingen de rol die de Bestuurscommissie daarin heeft. Kom ook naar Dwars door Oost in de Jungle op woensdag 5 oktober om 20.00 uur in theater Jungle Amsterdam, Tweede Oosterparkstraat 26. Toegang gratis. Als fan van Oost wil daar natuurlijk bij zijn.