Home Wonen Weinig weerstand tegen nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouw

Weinig weerstand tegen nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouw

0

Als het aan het college van B en W komt er vanaf 1 juli eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Erfpachters met een pand op nieuw uitgegeven grond krijgen dan zekerheid over hun erfpachtkosten. De inspraakperiode verliep rustig. Voor bestaande erfpachters is die duidelijkheid over het nieuwe erfpachtsysteem er nog niet. Daar moet nog over besloten worden.

Het nieuwe erfpachtsysteem is transparanter en geeft meer zekerheid. Voor deze Amsterdammers geldt dat de canon nog maar een keer wordt vastgesteld en de gemeente daarna niet meer aanklopt voor een herziening. Over de nieuwe regeling. ‘De inspraakperiode is zeer rustig verlopen met slechts 64 inspraakreacties’, zegt wethouder Eric van der Burg. ‘Dit laat zien dat eeuwigdurende erfpacht op veel draagvlak kan rekenen.’ Maar dat is de ene helft van het verhaal. De overstapregeling, die het bestaande erfpachters mogelijk maakt over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht, volgt later. Dit komt naar verwachting in oktober in de inspraak. Daar zullen ongetwijfeld veel meer reacties op komen. Het is de bedoeling dat de besluitvorming daarover medio volgend jaar plaatsvindt.

Transparantie op de markt
In de inspraak is gevraagd naar de voorkeur voor een canonsoort. Hier gaven 43 mensen een reactie op met vooral voorkeur voor afkoop. Het college laat weten transparantie op de markt belangrijk te vinden en zal dus niet teveel betalingsvarianten aanbieden die tot een ondoorzichtige woningmarkt leiden. Voor woningen komt naast afkoop een indexcanon, maar geen vaste canon. Bij commercieel vastgoed wordt alleen afkoop aangeboden. Het voorstel voor eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw staat op 22 juni op de agenda van de gemeenteraad.