Home Overzicht Wethouder Ivens: ‘kwalitatief goed plan’ voor opvang statushouders IJburg

Wethouder Ivens: ‘kwalitatief goed plan’ voor opvang statushouders IJburg

0

Wethouder Laurens Ivens heeft in de commissie Wonen voor het eerst in het openbaar laten blijken dat het besluit om 320 statushouders en studenten op kavel 13a op IJburg te plaatsen nog kan veranderen. Hij zei ‘een kwalitatief goed plan’ te willen voor IJburg voor de huisvesting van statushouders en studenten ‘dat past voor de buurt’.

Volgens Ivens wil de corporatie waar hij mee spreekt, zo’n plan ook. Het gaat er niet om dat er ‘snel huizen worden gebouwd, in een zo hoog mogelijke dichtheid’. Minder woningen passen ook binnen het kredietbesluit dat de gemeenteraad volgende week moet nemen, aldus Ivens. En als het duurder moet worden om kwalitatief goed te bouwen dan komt hij daar wel uit met de raad, zo is zijn verwachting.

Ivens zei ‘dankbaar’ te zijn voor alle mensen op IJburg die ‘constructief willen meedenken’. Hij gaat met de werkgroep van bewoners kijken naar de voorgestelde alternatieve locaties op IJburg. Ivens: ‘We nemen de input van de IJburgers serieus. We kijken graag naar andere locaties.’ Ivens gaf toe dat er bij het maken van het plan ‘is gedacht vanuit de locatie’. Het bestemmingsplan hoeft volgens hem niet te worden gewijzigd, maar wel op het punt van de hoogte van de bebouwing.

Verder was Ivens het eens met de raad dat de communicatie met Amsterdammers bij dit soort ingrijpende besluiten anders moet. Dat had hij al gemerkt op de ‘pittige’ informatieavond op IJburg. Op voorstel van D66, met steun van alle andere partijen, wordt de volgende keren vooraf met burgers overlegd. Al mag dat geen inspraak heten.

Alleen de VVD en het CDA spraken zich openlijk uit voor twee locaties van 160 jongeren op IJburg. De andere partijen pleitten voor kleinschaligheid (volgens de PvdA is dat minder dan 300) en kwalitatief goede woningen, maar spraken zich niet uit over aantallen.