Home Wonen Wijksteunpunt Wonen ook voor eigenaar-bewoners

Wijksteunpunt Wonen ook voor eigenaar-bewoners

0

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) blijken vaak niet actief te zijn. De gevolgen daarvan kunnen nogal ingrijpend zijn voor individuele eigenaren binnen een VvE. ‘Slapende’ VvE’s hebben geen bestuur, vergaderen niet, of houden geen notulen bij, zijn niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK), hebben geen reserves voor noodzakelijk onderhoud en ook geen meerjaren onderhoudsplan. Vooral de kleine VvE’s leiden vaak een slapend bestaan omdat zij het beheer/ bestuur niet uitbesteden. Sinds enkele jaren is de dienstverlening van het Wijksteunpunt Wonen uitgebreid en ondersteunt nu ook eigenaar-bewoners met informatie en advies.

Eigenaar-bewoners zijn van rechtswege lid van de VvE, die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen daarvan (bijvoorbeeld  dak, fundering en gevels). Voor het onderhoud (en waardebehoud)  van de afzonderlijke appartementen is het van belang dat de VvE goed functioneert en de gemeenschappelijke delen goed worden onderhouden.

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen een VvE, is als enige bevoegd besluiten te nemen die de vereniging aangaan.  Elke eigenaar heeft het recht de vergadering bij te wonen en zijn stem uit te brengen. Hoeveel stemmen een eigenaar kan uitbrengen is bepaald in de splitsingsakte. Mocht er geen bestuur zijn en niet vergaderd worden dan is het uitroepen van een eerste vergadering een logische stap. In de vergadering kan ook een bestuur, dat bestaat uit minimaal een persoon, worden benoemd.

Externe beheerder
Het bestuur organiseert de vergaderingen, stelt de agenda op en zorgt ervoor dat de notulen gemaakt worden. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het voeren van de administratie en het beheer alsmede het innen van de verplichte maandelijkse bijdragen van de leden. Dit kan ook uitbesteed worden aan een externe beheerder. Vaak mag een bestuurder beslissen over noodzakelijk onderhoud tot een bepaald vastgelegd bedrag en maakt hij de begroting.

Inschrijven bij de KvK
Sinds 2010 is een VvE verplicht zich in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Om  een slapende VvE te activeren is dit ook een nuttige stap omdat de Vereniging daarmee een rechtspersoon is geworden. Een VvE zonder bestuur kan niet worden ingeschreven. Na inschrijving kan de VvE een bankrekening openen. Het is noodzakelijk deze rekening op naam van de VvE te zetten om fraude en andere problemen te voorkomen.

Onderhoud en verzekeringen
De meeste problemen ontstaan bij de financiering van noodzakelijk onderhoud. In veel VvE’s wordt niet gespaard voor een reservefonds t.b.v. onderhoud en onvoorziene kosten. Een VvE doet er goed aan een meerjaren onderhoudsplan en -begroting te maken (MJOP en MJOB), waarin het te verwachten onderhoud opgenomen wordt en wat de geschatte kosten daarvan. Op basis daarvan kan van iedere eigenaar verlangd worden zijn deel bij te dragen aan het opbouwen van de noodzakelijke reserve. Het plan wordt gemaakt voor 20 tot 25 jaar.

VvE’s zijn verplicht een aantal verzekeringen af te sluiten

  • Gemeenschappelijke opstalverzekering. In deze verzekering  dient de ‘appartementsclausule’ te worden opgenomen. Deze zorgt ervoor dat er wordt uitgekeerd ook al heeft een van de eigenaren met opzet schade veroorzaakt. Een individuele opstalverzekering dekt niet de schade voor de gemeenschappelijke delen.  Lees altijd goed de voorwaarden van de verzekering!
  • Aansprakelijkheidsverzekering. Verplicht in de latere splitsingsreglementen, maar voor alle VvE ’s zeer aan te bevelen. Schade die door de VvE wordt veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat de schoorsteen van het dak waait en auto’s beschadigt, is daarmee gedekt.
  • Bestuursaansprakelijkheidsverzekering.  Niet verplicht maar het is verstandig om deze af te sluiten. Het bestuur krijgt vaak een mandaat om besluiten te nemen en uit te voeren en daar zijn vaak grote bedragen mee gemoeid.
  • Rechtsbijstand. Dit kan van pas komen als er een conflict is tussen een VvE en een derde partij, bijvoorbeeld een aannemer.

Heb je problemen met jouw VvE of wl je graag meer over dit onderwerp weten? Kijk op  www.wswonen.nl. Als je een concreet probleem hebt ga dan naar het spreekuur voor advies: maandagavond tussen 19.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur, aan de Wijttenbachstraat 36-H.