Home Overzicht Wijzer worden als vrijwilliger

Wijzer worden als vrijwilliger

0
Concentratie in Post Oost.

Bij Kennismarkt Oost is de deskundigheidsbevordering voor en door vrijwilligers en mantelzorgers in stadsdeel Oost samengebracht. Op de agenda van de Kennismarkt staan diverse cursussen, workshops, trainingen, lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Tekst en foto Arie van Tol | Dwars

Arianne den Haan is de persoon die sinds ruim een half jaar het initiatief van Post Oost tot wasdom probeert te brengen. Met haar spreek ik in één van de vele gesprekshoeken van Post Oost. Het gebouw is ook op deze zomerdag goed bezet: het gonst in en om de grote centrale ruimte.

Initiatief
Of alle activiteiten van Kennismarkt Oost in Post Oost plaatsvinden vraag ik Arianne. ‘Overal in Amsterdam Oost worden trainingen en workshops aangeboden, sommige daarvan zijn in Post Oost. Kennismarkt Oost verzamelt de trainingen en maakt ze zo bekender en toegankelijker voor meer vrijwilligers.’

Aanbieders van een vorm van deskundigheidsbevordering zijn bijvoorbeeld Dynamo, ZGAO, Buurthulp Amsterdam Oost, Leef en Leer en Humanitas. ‘Maar een vrijwilliger of mantelzorger kan ook zelf met een idee of initiatief komen voor een activiteit. Met name uitwisseling van praktijkkennis kan vaak ook goed zonder professionals,’ voegt Arianne daar uitdrukkelijk aan toe. Ze heeft ook een voorbeeld: ‘Zo is onlangs geopperd om in een cursus aandacht te schenken aan praktische tips bij het werken met gehandicapten.’

Public relations
‘Bijna alles wat door Kennismarkt Oost wordt aangeboden is gratis,’ vertelt Arianne. ‘Om deel te nemen moet iemand wel bewoner zijn van dit stadsdeel.’ Natuurlijk komt de vraag hoe die deelnemers dan geworven worden niet onverwacht. ‘De nieuwsbrief van Kennismarkt Oost waarin een overzicht wordt gegeven van alle actuele trainingen en cursussen verschijnt regelmatig. Die informatie brengt veel vrijwilligers er toe zich op te geven als deelnemer. Maar natuurlijk wordt er ook op andere manieren voor publiciteit gezorgd. Bijvoorbeeld nu via Dwars.’

Partners
Er zijn ook Kennismarkten in Amsterdam Centrum, Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuid. Die drie andere zijn opgezet door de Vrijwilligersacademie Amsterdam en daarmee nauw gelieerd. In Oost wordt de Kennismarkt georganiseerd vanuit Post Oost, maar er zijn goede banden met de Vrijwilligersacademie. Het aanbod ligt erg in elkaars verlengde. De beide websites geven daarover overzichtelijke en actuele informatie. De website van Kennismarkt Oost is www.oost.kennismarkt.amsterdam. Dat is ook de plek waar een vrijwilliger zich kan aanmelden voor dan wel een training of workshop, dan wel voor de nieuwsbrief.

Hierboven zijn al enkele aanbieders genoemd, er zijn er meer (zie website). Vele zitten in de hoek van zorg en welzijn. ‘Maar er is een veel breder aanbod. Natuurlijk zijn we op zoek naar nieuwe mogelijke samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld organisaties met vrijwilligers in de culturele sector en in het onderwijs nodigen wij van harte uit met ons in gesprek te gaan.’

Aanbod
‘Het Alzheimercafé – maandelijkse informatie en uitwisseling op het gebied van dementie – was er eerder dan de Kennismarkt. Dat geldt voor meerdere activiteiten. Belangrijkste aanleiding om Kennismarkt Oost te starten is het overzichtelijk bundelen van kennisaanbod voor vrijwilligers. En vervolgens natuurlijk het uitbreiden daarvan.’

Niets is duidelijker dan het concreet melden wat er de komende tijd zoal op de agenda staat. Dit en meer is terug te vinden op genoemde website. Een eenmalige training basisinformatie Sociaal Juridische Dienstverlening van anderhalf uur wordt meerdere keren aangeboden. Ook de workshop Stem en Presenteren staat vaker op de agenda en duurt drie uur.

De training Omgaan met Stress beslaat vier bijeenkomsten van 2 uur en bestaat uit praktische tips en lichamelijke oefeningen. Dan is er nog de workshop Omgaan met (psychische) problematiek op de werkvloer.

Wanneer u als vrijwilliger al meer dan genoeg andere mensen ontmoet en die bij de verhoging van uw kennis liever mijdt, of als u het al druk genoeg hebt en uw eigen tijd wilt indelen, dan kan dat ook. Er zijn namelijk diverse online trainingen, natuurlijk ook gratis en meestal elk moment te beginnen: 1) omgaan met emoties, 2) netwerk versterken, 3) vrijwilligers begeleiden, 4) leren voor vrijwilligerswerk, 5) grenzen stellen, 6) versterkend gesprek en 7) empowerment.

U bent het natuurlijk al lang, maar alleen al om de vele mogelijkheden om uw kennis te verrijken bij Kennismarkt Oost zou u anders alsnog vrijwilliger worden.