Home Overzicht Ook winkelgebieden Oost nemen functie Centrum over

Ook winkelgebieden Oost nemen functie Centrum over

0

De winkelgebieden in de 19de-eeuwse wijken nemen de centrumfunctie over: winkels gericht op buurtbewoners maken plaats voor de winkels en horeca gericht op de groeiende passantenstroom van zowel Amsterdammers als bezoekers. Als gevolg van alle deze ontwikkelingen zijn de huurprijzen gestegen in onder andere de Dapperstraat, Eerste Oosterparkstraat, Eerste van Swindenstraat en Pretoriusstraat.

Soortgelijke ontwikkelingen zijn in 2018 ook al te zien in de winkelgebieden die verder weg van het centrum liggen zoals de Molukkenstraat. Dit alles blijkt uit de Monitor Detailhandel 2018 waarin het koopgedrag van Amsterdammers is onderzocht tussen januari 2017 tot juli 2018.

Amsterdammers kopen het liefst boodschappen in hun eigen stadsdeel. De koopkrachtbinding is net als in voorgaande jaren 95 procent. Onder bewoners van Oost is dat percentage lager, maar het is wel gestegen van 83 naar 84 procent. De verkoop van dagelijkse boodschappen via internet bedroeg onder Amsterdammeer tijdens het onderzoek slechts enkele procenten.

De koopkrachtbinding van niet-dagelijkse boodschappen is gedaald van 70 procent naar 66 procent in 2018. Hier tegenover staat dat het percentage dat online artikelen koopt is enorm gestegen met 4 procentpunt tot 24 procent. Ook in Oost is dat merkbaar. Daar is de koopkrachtbinding gedaald van 33 naar 28 procent.

Amsterdammers kochten in 2017/2018 bijna een kwart (24 procent) van de laatst aangeschafte producten online. Twee jaar daarvoor, in 2015/2016, was dat aandeel nog maar 20 procent. Elektronica en vrijetijdsartikelen worden het meest via internet besteld. Het aandeel dat kleding en schoenen online besteld heeft is stabiel gebleven ten opzichte van 2016.

Het aandeel bewoners dat aangeeft in het eigen stadsdeel te kopen voor dagelijkse boodschappen schommelt tussen 81 procent en 92 procent per stadsdeel. Een klein deel schaft de boodschappen in andere stadsdelen aan of buiten de stad. Ten tijde van het onderzoek (2017-2018) is het aandeel dat de dagelijkse boodschappen online bestelt via supermarkten of Picnic nog zeer klein. Recente cijfers daarover ontbreken nog.

De winkelleegstand in Amsterdam is 3,4 procent in 2018. Dit is iets minder dan in 2017 (3,0 procent). Binnen Amsterdam is de winkelleegstand het laagst in Centrum en het hoogst in Zuidoost. Ook in Oost is het percentage laag, namelijk 2,5 procent. De afname van winkels is het meest zichtbaar in het niet-dagelijkse boodschappensegment. Het aantal winkels in het dagelijkse boodschappensegment is wel gestegen, dankzij de toename van het aantal supermarkten.

In bijna alle winkelgebieden van Amsterdam zijn de huren van winkels gestegen De stijging van de huren doet zich in 2018 net als in de voorgaande jaren vooral voor in  de 19de eeuwse wijken als gevolg van gentrificatie zoals de Pijp en Oost.