Home Duurzaam Wordt Middenmeer Noord eerste aardgasvrije wijk?

Wordt Middenmeer Noord eerste aardgasvrije wijk?

0
Ardine Nicolaï van MeerEnergie presenteerde de plannen tijdens een buurtfeest op de Radioweg.

Stadsdeel Oost wil een warmtenet aanleggen in Middenmeer Noord met gebruik van restwarmte van Datacenter Equinix in het Science Park. Daarmee wordt dit de eerste wijk in Amsterdam waarin bewoners kunnen kiezen van het gas af te stappen. De stadsdeelcommissie heeft inmiddels een positief advies uitgebracht aan het nieuwe college.

Middenmeer Noord is aan de beurt voor een grootschalige renovatie van riolering, drinkwater en het gasnet. Daarnaast worden de straten en het groen in de wijk vernieuwd en klimaatbestendig gemaakt. Tegelijkertijd speelt het plan van MeerEnergie om 5.000 woningen in Middenmeer Noord te voorzien van restwarmte. Een eerdere optie was gebruik te maken van restwarmte van de Jaap Edenbaan. Daarbij komt nu een bijdrage van Datacenter Equinix dat het hele jaar door veel restwarmte beschikbaar heeft.

In het voorstel aan het college wordt de gasleiding wel vernieuwd en kan er worden gekozen uit stadswarmte of gas. Wettelijk gezien hebben huishoudens recht op een gasaansluiting. De kosten voor de aanleg van het nieuwe warmtenet zijn ongeveer 10 miljoen euro. Het nieuwe college heeft in haar plannen een bedrag van 150 miljoen uitgetrokken voor duurzaamheid en heeft de ambitie om drie wijken aardgasloos te maken. Middenmeer Noord kan daarvan de eerste zijn.

MeerEnergie, opgericht door bewoners uit Middenmeer Noord, wil het als coöperatie mogelijk maken dat buurtbewoners mede-eigenaar van het warmte-netwerk worden. In deze coöperatie kunnen buurtbewoners deelnemen om te investeren in het warmtenet en daaruit later rendement te kunnen verwachten. En uit leden die alleen deelnemen om warmte af te nemen. De buurtcoöperatie kan daarnaast als startpunt dienen voor verdere duurzaamheids-initiatieven, zoals energiebesparing en zonne-energie in de buurt.

Check ww.meerenergie.amsterdam