Home Overzicht Zorgen in de buurt

Zorgen in de buurt

0
Lennie van Veenendaal en Brenda Poppink.

De opdracht die burgemeester Eberhard van der Laan de stad in 2017 naliet, ‘Zorg goed voor elkaar’, brengt Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied sinds twee jaar in praktijk. Onder meer met de BuurtBel. ‘We zorgen dat mensen met een hulpvraag terechtkomen bij wie of wat zij nodig hebben. We reageren snel en op een persoonlijke manier.’

Tekst Annemiek Onstenk | Foto Marcel de Cnock | IJopener

Annemiek Onstenk is zelfstandig journalist en buurtbewoner. Zij schrijft vooral over armoede en psychische problematiek

IJopener praat met Meta de Vries, medeoprichter van de Buurtcoöperatie, en Brenda Poppenk en Lennie van Veenendaal van de BuurtBel. Hoewel twee van hen een professionele achtergrond hebben in welzijn en zorg, benadrukken ze dat zij dit deels betaalde, deels onbetaalde werk doen als actieve buurtbewoners. De coöperatie en de BuurtBel willen hulp van buur tot buur op de kaart zetten. Zij trekken daarvoor een rol als betrokken burgers in het professionele zorgveld naar zich toe.

De buurt vergrijst
Meta de Vries: ‘We praten in een wijkoverleg, samen met maatschappelijke dienstverleners van Civic, Thuiszorg en het Ouder/Kind-team, over hoe de zorg zo goed mogelijk kan aansluiten bij vragen van bewoners. De buurt vergrijst, en hulpvragen zullen veranderen. Je kunt als buurt heel veel zorg zelf organiseren voordat professionals nodig zijn. Van boodschappen voor iemand doen en meegaan naar revalidatie, tot samen wandelen en kleine reparaties aan huis. Als iemand verpleegkundige zorg nodig heeft of hulp om naar het toilet te gaan, schakelen we bijvoorbeeld Zorggroep Amsterdam-Oost in.’

Ook leidt de BuurtBel vragen door naar het Sociaal Loket van stadsdeel Oost of gaat daar zelf met een hulpvrager naartoe. Brenda Poppenk: ‘Een mevrouw kwam langs omdat zij dringend een douchestoel nodig had. Samen gingen we naar het Sociaal Loket omdat we dachten dat zo’n voorziening onder de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) valt. Dat was niet zo, ze kreeg de douchestoel niet. Toen kochten we die zelf, op Marktplaats. Een actieve bewoner plaatste die bij haar thuis in de douche.’

Behalve bemiddeling van hulpvragen, organiseert de BuurtBel ook Taalhulp en een Telefooncirkel. Bij de BuurtBel komen zes tot tien vragen per week binnen. Om hulp te bieden kunnen Brenda en Lennie een beroep op vijftig buurtbewoners doen die bereid zijn daarvoor in de benen te komen.

Prachtige buurtruimte
De Buurtcoöperatie krijgt nu nog subsidie van de gemeente, voor de huur van de prachtige buurtruimte aan de Van Eesterenlaan 266 en enkele betaalde uren van Meta, Brenda en Lennie. In de toekomst wil de coöperatie zichzelf kunnen bedruipen van ledengeld, bijdragen van gemeente of zorgverzekeraars en inkomsten uit de verhuur van ruimten. Een van de huidige huurders is BuurtzorgT, geestelijke gezondheidszorgtak van de landelijke thuiszorgorganisatie Buurtzorg, die groot werd door kleinschaligheid. Meta de Vries: ‘Anders dan wij, werken zij als professionals. Zij bieden zorg aan mensen met een indicatie, de zorgverzekeraars betalen die hulp.’

De BuurtBel-vrouwen maken, voordat ze een actieve buurtbewoner koppelen aan iemand met een hulpvraag, kennis met de hulpvrager, thuis of bij de BuurtBel. Dan signaleren zij soms iets waar de bewoner géén hulp voor heeft gevraagd. Lennie van Veenendaal: ‘We zien bijvoorbeeld dat het huis van een demente mevrouw die ons belt voor hulp bij het boodschappen doen, ernstig vervuild is. We gaan uit van regie van bewoners, maar vinden dat wij bij een ernstige situatie moeten overleggen met het maatschappelijk werk van Civic. We bespreken met de bewoner dat we dat doen.’ Omdat de BuurtBel zo voorkomt dat een lichte zorgvraag een zware en dus dure wordt, vindt men dat zorgverzekeraars en/of gemeenten zulke activiteiten zouden moeten vergoeden als preventie.

Ook komt het voor dat BuurtBel bemiddelt voor zorg met een indicatie, waar de hulpvrager een persoonsgebonden budget (pgb) van de Sociale Verzekeringsbank voor krijgt. Brenda Poppenk: ‘Een mevrouw was mantelzorger van haar man en werd begeleid door een professional. Deze vroeg ons ondersteuning met een pgb te organiseren. Ik schakelde Civic in om te kijken wat er mogelijk was en regelde een buurtbewoner die ondersteuning kon bieden, betaald uit het pgb.’

Wat de Buurtcoöperatie en BuurtBel principieel níet doen, is registreren of hulpvragers bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben of eenzaam zijn. Meta de Vries: ‘Een ambtenaar vraagt soms of we mensen uit deze groepen bereiken. We noteren wel wat we doen, maar plaatsen mensen daarbij niet in hokjes als “arm” of “psychische problematiek”. Ons ideaal is zorg op afroep van onderop te organiseren: burenhulp zolang het kan, professionele zorg als het moet.’

Buurtcoöperatie De Eester en de BuurtBel
C. van Eesterenlaan 266, Oostelijk Havengebied. Telefoon BuurtBel 020 772 3814. Open maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur