Home Overzicht Zwemmen in de binnenhaven van het Marineterrein dichterbij

Zwemmen in de binnenhaven van het Marineterrein dichterbij

0

Het Marineterrein lijkt een perfecte plek om in hartje van de stad op warme dagen verkoeling te zoeken. Het Amsterdamse stadsbestuur gaat in samenwerking met Waternet kijken wat nodig is om de waterkwaliteit te waarborgen. Ook wordt gekeken hoe de grasstrook tussen Pension Homeland en het Scheepvaartmuseum het beste kan worden ingericht als zwemplek, inclusief trappen, een strand en horecafaciliteiten.

Bewegen wordt steeds belangrijker gevonden en baantjes zwemmen is een van de beste manieren om je conditie te verbeteren. Het haventje van het Marineterrein zou hiervoor een prima plek kunnen zijn. Het stadsbestuur heeft, na een voorstel van de coalitiepartijen VVD, D66 en SP, besloten om te onderzoeken wat er voor nodig is om hier een zwemplek te realiseren.

Vraagtekens bij waterkwaliteit
Maar is die plek wel geschikt en het water schoon genoeg? Tesla-studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben in 2016 in samenwerking met Waternet een verkennend onderzoek gedaan naar de zwemwaterkwaliteit. Daaruit bleek dat het water tamelijk schoon is, maar dat het vooral bij warm weer of na heftige regenval nog te veel schadelijke bacteriën bevat: in dat geval is het water niet geschikt om in te zwemmen. Met Waternet en andere kennisinstellingen wordt gezocht naar innovatieve meetmethodes, die binnen een paar uur kunnen vertellen of het water schoon genoeg is of niet. Nu kost een meting nog een paar dagen en dat is onpraktisch. Ook wordt gekeken of nieuwe zuiveringsmethodes bruikbaar zijn voor open water.

Wellicht zwemmen in 2018
De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met Waternet wat er moet gebeuren om het Marineterrein geschikt te maken als officiële zwemplek. Ook is er voorgesteld om een app te ontwikkelen met actuele informatie over de kwaliteit van het Amsterdamse zwemwater. Voorlopig is er nog geen sprake van aanpassingen aan de kades; Defensie heeft de binnenhaven nog tot en met de zomer van 2018 in gebruik, inclusief het tankstation en het boothuis.