Home Overzicht Jij bent de baas

Jij bent de baas

0

Deze week is De Week tegen Kindermishandeling. Geweld hoort nergens thuis, maar zeker niet in je eigen huis. Helaas komt mishandeling voor, ook in ons stadsdeel. Kinderen die geslagen worden door hun ouders, geestelijk verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Dit is het allerverschrikkelijkst wat er is. Jaarlijks zijn in Nederland 100.000 meldingen van kindermisbruik en vermoedelijk is dit pas het topje van de ijsberg. Dat baart me nog het meeste zorgen.

Aanstaande dinsdag ben ik namens stadsdeel Oost aanwezig zijn bij een (door corona digitaal georganiseerde) bijeenkomst waar een zeer dringende documentaire in première gaat: Jij bent de Baas!, waarin drie jongeren openhartig vertellen over het (seksueel) misbruik en mishandeling in hun kinderjaren. Alle drie deze jongeren hebben in hun leven diverse jeugdhulpverleners gehad. Aan hen werd in de documentaire gevraagd welke hulpverlener in positief opzicht het verschil heeft gemaakt. Deze hulpverleners worden vervolgens geïnterviewd. Jeugdhulp is een van de moeilijkste beroepen in het sociale domein. Ik heb vreselijk veel respect en waardering voor deze helden.

Het zijn portretten van jeugdhulpverleners die op een bijzondere manier verbinding maken met de jongeren. Ze nemen de tijd en kunnen vertrouwen opbouwen en een veilige omgeving. Dat gevoel van veiligheid, zodat een kind zijn of haar verhaal durft te doen is zo belangrijk. Veel kinderen gaan pas na een tijdje op zoek naar hulp. Pas als de mishandeling ergere vormen gaat aannemen of zelfs zichtbaar wordt door blauwe plekken, wordt aan de bel getrokken. Dat is te laat. Die vertrouwenspersonen zijn zo belangrijk.

Juist de mensen die dichtbij onze kinderen staan zijn zo belangrijk bij het vroeg signaleren van misbruik: leraren, jongerenwerkers, sporttrainers, en muziekleraren. En ook de vele zelforganisaties zoals Assadaaka, Buurtplatform, Dappere Dames, Prachtvrouw en Al Marif in ons stadsdeel die vaak een vertrouwensband met jongeren, en ook met hun families hebben. Daarom gaan we als stadsdeel de komende tijd meer aandacht besteden aan die rol van vertrouwenspersoon binnen de buurten. Juist in de haarvaten van de samenleving is het vertrouwen, en juist die ‘informele’ vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het veilig doorgeleiden van de signalen naar de ‘formele’ jeugdhulpverlening en Veilig Thuis. We gaan de vertrouwenspersonen helpen door het aanbieden van cursussen en ondersteuning door partijen zoals Stichting Praat, Kezban, Trias Pedagogica, team KIM en anderen. En we gaan meer aandacht besteden aan de meldcode Kindermishandeling door te beginnen met stap 1 en 2: het in kaart brengen van signalen en hierover praten met een collega.

Mocht je zelf na het lezen van deze column hulp zoeken, ga dan naar www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
De documentaire is te zien via https://mailchi.mp/1bbde84ec5a7/onlinepremierejijbentdebaas