Over oost-online

Met oost-online blijf je bij als je woont, werkt of studeert in Oost en iets hebt met dat mooie gebied tussen Amstel en IJ. Op oost-online vind je nieuws uit je buurt en handige informatie over wat je bezig houdt. Met de uitgebreide kalender over activiteiten, uitgaan en nog veel méér.

oost-online wordt gemaakt door vrijwilligers, vaak met een professionele achtergrond. Voor mensen zonder die achtergrond is medewerking aan oost-online een goed vertrekpunt om ervaring op te doen in journalistiek, redactiewerk en fotografie.

Nieuws uit Oost
Naast algemeen nieuws voor bewoners van het oostelijk deel van Amsterdam, is informatie beschikbaar voor het Oostelijk Havengebied, de Oostelijke Eilanden, Zeeburgereiland, Amstelkwartier, Oud Oost, de Plantage, de Watergraafsmeer, de Indische Buurt en IJburg.

Op oost-online vind je bovendien rubrieken als de Uitpagina, cultuur, stedelijke ontwikkeling, leefstijl, sport, natuur, en eten en drinken.

Uitgebreide agenda
Over activiteiten in het oostelijk deel van Amsterdam is veel te vinden in de agenda. In de meeste gevallen is veel aanvullende informatie beschikbaar. In een oogopslag zie je per dag welke voorstellingen, vergaderingen en andere activiteiten er zijn. Los daarvan is er een overzicht van veel exposities in Oost.

oost-online is een non-profit activiteit van de Stichting oost-online.amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78644364. Het RSIN nummer is 861481197.


Beleidsplan 2020 – 2023

Missie en visie | oost-online wil door middel van een onafhankelijk digitaal platform bewoners, studenten en bedrijven in het oostelijk deel van Amsterdam nieuws, informatie en discussie bieden om meer samenhang, inzicht en begrip te stimuleren. oost-online is vrij van advertenties en wordt gemaakt door vrijwilligers.

Kernwoorden zijn verbinden, informeren, ontdekken, bevorderen oostgevoel, kritisch actualiteit volgen, breed aanbod, podium bieden.

Een goede nieuwsvoorziening vraagt medewerkers met kennis en vaardigheden van media en communicatiemiddelen. Begeleiding van de medewerkers en het geven cursussen helpen daarbij.

We bieden mogelijkheden aan mensen die willen schrijven, fotograferen, videomaken of op ander wijze willen bijdragen aan de totstandkoming van het platform.

Samenwerking met onder meer Knowledge Mile, de buurtkrant Dwars door de buurt, de podcast Geluiden uit Oost en het buurtmagazine IJopener biedt deze organisaties een extra bereik van de informatie.

Huidige situatie | oost-online is indertijd opgericht als website die door een gering aantal mensen werd gerund. De kosten werden privé gedragen. De activiteiten en het aantal vrijwilligers namen toe. Om het platform een nieuwe stimulans te geven, het draagvlak te verbreden en meer samenhang te creëren is besloten een stichting op te richten..

oost-online wordt gemaakt door een redactie die bestaat uit vrijwilligers. We kiezen ervoor geen advertenties op te nemen. Om oost-online financieel mogelijk te maken vragen we bezoekers een bijdrage in de kosten in de vorm van een donatie. Daarmee is oost-online een door de bezoekers ondersteund platform.

Plannen zijn gemaakt voor het werven van medewerkers, geven cursussen, het verder ontwikkelen van de website en het zoeken van samenwerking met andere organisaties.

Strategie

Cursussen Journalistiek schrijven | Door cursussen zoals ‘Journalistiek schrijven voor oost-online’ aan te bieden, motiveren we mensen mee te werken aan oost-online. De behoefte aan journalistieke cursussen is groot. Wij bieden bovendien de mogelijkheid praktische ervaring op te doen.

Vrijwilligers | Bij oost-online zijn mensen verenigd die nieuws verzamelen, een rubriek voor hun rekening nemen, fotograferen, artikelen schrijven, redigeren, filmen, produceren, actief zijn met het content managementsysteem (CMS), etc. De beloning bestaat uit plezier in de activiteiten en betrokkenheid bij de mensen en activiteiten in het deel van de stad waar je woont of werkt. Het is een plezierige manier om kennis te maken met mensen die vanuit hun professie of hobby met die activiteiten bezig zijn. Je kunt er je netwerk uitbreiden en ervaring opdoen.

Beloningsbeleid | Bestuursleden ontvangen in die functie geen vergoeding noch vakantiegeld; gemaakte kosten voor bureau-artikelen e.d. worden vergoed.

Werving | Voor de continuïteit voor het bieden van interessante content en voor de website is het noodzakelijk continu medewerkers te werven. Een middel is het aanbieden van cursussen. Via oost-online, social media en met offline bijvoorbeeld met flyers willen we aandacht geven aan de mogelijkheid actief te worden bij oost-online.

Samenwerking redactie | Om een goede band tussen de medewerkers en een open dialoog over de inhoud van oost-online mogelijk te maken organiseren we bijeenkomsten op locatie en online. Om optimaal te kunnen functioneren zetten we in op kleine, gelijkgerichte groepjes naast bredere, informele bijeenkomsten. Met een regelmatig verschijnende TeamMail houden we de medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen.

Social media | De inzet van social media zien we als verlengstuk van het platform. We streven naar een continue informatiestroom naar Twitter, Facebook en Instagram. Daarnaast willen we ook actief acteren via social media.

Met de wekelijkse NieuwMail attenderen we de abonnees op nieuwe artikelen op oost-online. Werving van abonnees via de oost-online en met qr-codes ook via drukwerk.

Promotie | offline willen we – samen met samenwerkingspartners – activiteiten organiseren. Daarmee vergroten we het contact tussen de bezoekers en de medewerkers.

We gaan fondsen zoeken om een mobiel nieuwspunt op te zetten. Dat is een transportabele en opvallende marktkraam die is in te zetten op plekken waar veel mensen bijeen komen. Doel: oost-online – en partners – bekender te maken, de kans om offline bezoekers te ontmoeten en tips voor nieuws en informatie te vergaren.

Samenwerking | De samenwerking met andere buurtgerelateerde organisaties willen we uitbreiden. Op dit moment werken we samen met Knowledge Mile, Dwars door de buurt, de podcast Geluiden uit Oost en IJopener.

Verzorgingsgebied | Oost-online richt zich op Stadsdeel Oost en Centrum Oost dat wordt gevormd door het Oostelijk Havengebied, de Oostelijke Eilanden, Zeeburgereiland, Amstelkwartier, Oud Oost, de Plantage, de Watergraafsmeer, de Indische Buurt en IJburg.


 Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 22 juli 2020

Haytze Teerink, voorzitter
Martien van Oorsouw, secretaris
Stan Polman, penningmeester


Financiën

De kosten voor oost-online willen we zo laag mogelijk houden. Maar hosting, website toepassingen en onderhoud kosten geld. De werving van donaties gebeurt via oost-online en Mollie en wervende flyers. De bankrekening is NL26 INGB 0008 7554 51 ten name van Stichting oost-online.amsterdam.

Financiële verantwoording

oost-online.nl

Gratis nieuwsmail

Blijf op de hoogte van het nieuws tussen Amstel en IJ met de wekelijkse nieuwsmail van oost-online.

NieuwsTip

Heb je een NieuwsTip voor oost-online?

Bijdragen zijn welkom

Bijdragen voor oost-online zijn welkom. Dat kunnen mededelingen zijn voor de agenda, maar ook persberichten en redactionele bijdragen. Ook foto’s en video’s zijn welkom.

Meewerken?

Zin om mee te werken aan oost-online? We zijn altijd op zoek naar schrijvers, fotografen, video-makers, redacteuren en webmasters die iets hebben met Amsterdam tussen Amstel en IJ.

.

oost-online
×