Home Disclaimer

Disclaimer

oost-online.nl doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Geef aan waar op de website u de informatie heeft gevonden. Dan gaan we hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail: [email protected].

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens oost-online.nl via deze website, acht oost-online.nl geen aansprakelijkheid.

oost-online.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij oost-online.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van oost-online.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders aangegeven is.

Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.