Home Dwars nieuws Buurtsteun in Oost

Buurtsteun in Oost

0

Vanaf het begin van de coronacrisis zagen organisaties als Buurthuis Oost, Buurthuis Archipel, de Elthetokerk en Dappere Dames een duidelijke noodvraag in hun netwerken en daarbuiten. Ze kwamen direct in actie en verzorgden de afgelopen tijd wekelijks duizenden maaltijden en stelden groente en fruit beschikbaar. Mensen kwamen het eten gratis halen of kregen het zelfs thuisgebracht.

Bijdrage van GroenLinks Amsterdam Oost

In het Pinksterweekend werd tijdens een onlinebijeenkomst – georganiseerd door Groen Links – stilgestaan bij al die buurthulp in Amsterdam Oost. Amsterdams gemeenteraadslid Tirza de Fockert, portefeuillehouder armoede, en Maria Mos, lid van de stadsdeelcommissie Oost, gingen met de gasten in gesprek.

Hard nodig
Tim Doornewaard van Samen Vooruit en Malika Frindi van Dappere Dames vertelden over het werk dat verzet wordt. Samen Vooruit is een buurtinitiatief voor het versterken van de Indische Buurt en door middel van gezamenlijke buurtprogramma’s van bewoners, professionals en de gemeente. Tim: ‘Op 4 juni heeft het Oranje Fonds een donatie van e 9.000 euro  gedaan voor het verstrekken van gratis maaltijden aan kwetsbare buurtbewoners.’

Malika: ‘Vrouwencentrum de Dappere Dame is momenteel veranderd in een uitdeelpunt voor maaltijden en voedselpakketten. Zeven dagen per week staan er zo’n 160 maaltijden klaar.’ De organisaties zien dat een aantal groepen de buurtsteun hard nodig hebben: ‘mensen die al een kleine portemonnee hadden, ongedocumenteerden, zzp’ers en mensen met psychische klachten. Alles gebeurt op basis van vertrouwen en iedereen kan bij ons aankloppen’. De verschillende organisaties hebben elk een eigen aanpak en vullen elkaar goed aan.

Geschrokken
De buurtorganisaties zien dat een deel van de hulp vanuit buurtprofessionals weg is gevallen in de coronacrisis, en zijn daar kritisch op. Raadslid Tirza de Fockert: ‘Ik schrok van het feit dat professionele instellingen niet aanwezig waren tijdens het begin van de crisis.’ Meer mensen en organisaties lijken elkaar door de coronacrisis te kunnen vinden. Er wordt veel samengewerkt tussen de buurtorganisaties, maar ook met lokale ondernemers. Naast een warme maaltijd die veel mensen net even wat makkelijker de maand doorloodst, is er ook een sociale functie. Soms doet even contact (op afstand natuurlijk) al wonderen, en de stap naar hulp, mocht dat nodig zijn, is door de korte lijntjes sneller gemaakt. Malika: ‘Met de vrijwilligers gaat het heel goed: er hebben ontzettend veel mensen geholpen. Met een speciale nadruk op ‘de jongens die we normaal zien als rotjochies’, die nu hun steentje bijdragen door maaltijden rond te rijden op hun scooters. Zij verdienen het vanwege alle negatieve berichtgeving om extra in het zonnetje gezet te worden!’

Helpende handjes
Het is duidelijk dat het gratis weggeven van zoveel voedsel niet eeuwig kan duren, maar dat naar verwachting de rijen voorlopig alleen maar langer gaan worden. Samen Vooruit lanceert heel binnenkort samen met alle buurtkeukens het nieuwe maaltijdenproject, waarbij iedereen voor 6 euro een lekkere maaltijd van de buurtkeukens kan krijgen. Daarvan wordt ook één gratis maaltijd voor iemand anders betaald. Hier horen we binnenkort meer over. Stadsdeelcommissielid Maria Mos: ‘Wat kunnen wij als buurtbewoners nog meer doen?’ ‘Helpende handjes zijn altijd welkom en bij onze organisaties staat de deur ook altijd open voor koffie.’

De vier leden van de Stadsdeelcommissie namens de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied hebben op 8 juni gesproken over de toekomst en hoe het stadsdeelbestuur kan helpen. Hieruit kwam onder meer naar voren dat het stadsdeel dringend op zoek moet naar een vervangende locatie voor Assadaaka, die momenteel onthand zijn omdat zij hun ruimte niet kunnen gebruiken. Assadaaka Community zet zich in voor kwetsbare bewoners in Amsterdam Oost, met laagdrempelige activiteiten zoals Nederlandse taallessen, een dagelijks gratis sociaal inloopspreekuur, mantelzorg-en respijtzorgactiviteiten, Samen Sterk groepen en Steun voor Elkaar.

Meer weten over verschillende initiatieven in Oost? Kijk dan op www.wijamsterdam.nl