Home Duurzaam Duurzaamheid: bewoners over de streep trekken

Duurzaamheid: bewoners over de streep trekken

0

Onbekendheid met regelingen en onzekerheid over hoe iets aan te pakken spelen ook parten bij duurzaamheid. Ton Copier wil daar iets aan gaan doen in Park de Meer.

Arie van Tol | Foto Ton Copier | Dwars

‘De discussies en informatievoorziening rond erfpacht van enige maanden geleden gaven een ontluisterend beeld van de bij veel bewoners ontbrekende noodzakelijke kennis om verstandige afwegingen en beslissingen te maken,’ stelt Ton Copier. Voor hem was het de aanleiding om op een ander terrein, de duurzaamheid, te helpen voorkomen dat gebrekkige kennis tot eindeloze passiviteit leidt.

Breed begrip
‘Het gaat over concrete zaken als subsidies voor zonnepanelen, voor groene daken. Maar ook over hoe in Park de Meer van het gas af te raken, hoe anders om te gaan met waterafvoer, hoe anders om te gaan met vuilnis, etc.’ Ton vervolgt: ‘Uiteindelijk zitten er een enorm aantal facetten vast aan het brede begrip duurzaamheid. Vooral ook op lokaal niveau.’ ‘Kennis is er, maar vaak verborgen en bij enkelingen of bij kleine groepen. Het is mijn streven een flink aantal bewoners van Park de Meer bij elkaar te brengen. Die groep mensen van zeer divers pluimage gaat dan die kennis vergaren en delen. Het uitwisselen van informatie van zo veel mogelijk duurzaamheidsaspecten wordt een belangrijk doel. En natuurlijk het aanzetten tot meer duurzaam handelen: tóch die zonnepanelen gaan aanschaffen, tóch het huis nog beter isoleren…’

Prioriteiten
Ton heeft een half jaar nodig gehad om zelf ingebed te zijn: hij kent nu voldoende mensen in de buurt om van een beginnend duurzaam netwerk te spreken. ‘Op de naderende installatievergadering zijn zo’n veertig bewoners uit de buurt te verwachten. Er zijn ook organisaties en initiatieven uitgenodigd. De prioriteiten voor de komende tijd zullen vastgesteld worden.’ Natuurlijk zoekt Ton samenwerking met andere duurzaamheidsinitiatieven, zoals 02025 en Duurzaam Watergraafsmeer (Peter Hoogendorp), MeerEnergie, etc. Er is contact met VvE besturen. De overheid is ook een belangrijke partner, in Oost in de persoon van Rick Vermin, portefeuillehouder op dit terrein. Uiteindelijk moet het initiatief leiden tot kortere communicatielijnen tussen betrokken partijen, gemeente en burgers. En tot uitwisseling van informatie die voor een ieder toegankelijk is en in begrijpelijke taal geschreven.

Wordt MeerEnergie een Proeftuin?

Leuk nieuws voor MeerEnergie, de buurtcoöperatie die in de Watergraafsmeer met gebruik van restwarmte een warmtenet in handen van bewoners zelf wil realiseren.

Het initiatief werd als één van drie Amsterdamse initiatieven door de gemeente uitgekozen om kans te maken als landelijke Proeftuin te worden voorgedragen. Samen met een initiatief uit Zuid-Oost en Oud-West wacht MeerEnergie nu op het verlossende woord van de gemeente.

Nieuwe lichting
Proeftuinen zijn – de naam zegt het al – projecten in het hele land, waar geleerd wordt hoe de wijkgerichte aanpak bij het aardgasvrij worden, kan worden ingericht en opgeschaald. Iedere proeftuin ‘raakt’ ongeveer 500 woningen en wordt gefinancierd door het Programma Aardgasvrije Wijken, een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Subsidie
Vorig jaar bevatte de subsidiepot voor Proeftuinen € 120 miljoen. Dit geld is verdeeld over 27 landelijke initiatieven. In april sluit de inzending voor de nieuwe lichting proeftuinen. Mocht MeerEnergie worden gekozen door de gemeente en vervolgens ook door het Programma Aardgasvrije Wijken, dan zal de subsidie ongeveer € 4 miljoen bedragen. Mocht dit bedrag aan de gemeente Amsterdam worden toegekend, dan kan Middenmeer Noord binnen afzienbare tijd over een draaiend eigen warmtenet beschikken.

Check www.meerenergie.amsterdam