Home Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

Stichting oost-online.amsterdam

Balans per 31 december 2022
in euro

Debet Credit
Bankrekening ING 2.167 Algemene reserve op 01-01-2022 2.167
Kas 0 Reservering groot onderhoud 0
Afrondingsverschil 0 Toevoeging aan de algemene reserve
2.167 2.167


Winst- en verliesrekening 2022

Debet Credit
Hosting en onderhoud 990 Donaties 1.095
Beeldmateriaal 160 Subsidies 0
Promotie 325
Kantoorkosten 257
1.732 1.095

Resultaat bedrijfsvoering  – 637