Donderdag zijn de jonge ooievaars die nestelen in Oost geringd. In Park Frankendael is er een nest in de hoge schoorsteen en op de Zaaiersweg op de kerktoren.

Foto’s Anja van Mil

Met een hoogwerker werden de jongen uit het nest gehaald. Dat ging zonder problemen. Het ringen vindt plaats als de jongen ongeveer vijf weken oud zijn. Op die leeftijd ontstaat als de jongen iets boven het nest waarnemen een reflex kataplexie. Alle spieren verslappen en ze gaan liggen alsof ze dood zijn. In de natuur is de functie hiervan is dat het bescherming biedt tegen roofdieren. In Betondorp werden twee jongen geringd. In Park Frankendael helaas maar een. De andere vogel bleek overleden.

Veilig aan de grond worden de jongen van een ring voorzien en worden gegevens als gewicht en bepaalde lichaamsmaten genoteerd. Als alle jongen van een ring zijn voorzien worden ze voorzichtig weer op het nest teruggelegd. Kort nadat de hoogwerker is vertrokken en de rust is teruggekeerd vliegen de oudervogels weer naar het nest en het gezinsleven wordt hernomen.Het ringen vindt plaats als de jongen tussen de 40 en 45 dagen oud zijn. Vóór veertigste dag is de poot waarop geringd wordt te dun en na 45 dagen kunnen ze al vliegen en wordt het ringen lastig. In de even jaren wordt de rechter poten geringd en de oneven jaren de andere poten.

Op de ring staat een unieke code en de letters NLA, de afkorting van Nederland Arnhem waar het Vogeltrekstation is gevestigd. Met de gegevens op de ring wordt inzicht gekregen in het verplaatsingsgedrag van de vogel en hoe oud deze is geworden.