Komend jaar zou er veel kunnen veranderen. De plannen voor vervoer en verkeer in Amsterdam zijn ingrijpend. De gemeenteraad wil autoverkeer in het centrum en binnen de ring ontmoedigen en tegelijkertijd stevig bezuinigen op openbaar vervoer. Bij de opening van de Noord-zuidlijn een paar jaar geleden, werden tram- en buslijnen aangepast. Daar komt nu een vervolg op. In Oost is dat volgend jaar goed te merken.

Sinds de coronacrisis heeft het openbaar vervoer last van teruggelopen reizigersaantallen. Lange tijd heeft Den Haag de ov-bedrijven gesteund om het openbaar vervoer op peil te houden. Maar na 2023 stopt deze steun hoogstwaarschijnlijk. Het GVB zit nu met lagere inkomsten en gestegen uitgaven. Daardoor zijn pijnlijke maatregelen nodig zoals het samenvoegen van routes.

Lijn 3  Uit voorstellen van het GVB blijkt dat er in Oost veel te merken zal zijn van de bezuinigingen. Zo wordt het traject van tramlijn 3 overgenomen door andere lijnen en een klein deel van de route wordt niet meer bereden. Maar liefst 70 procent van de reizigers van lijn 3 moet straks een andere reis kiezen, vaak met een overstap. De halte Zoutkeetsgracht vervalt.

Lijn 6  Tussen Flevopark en Station Zuid zorgt de nieuwe lijn 6 straks voor een directe verbinding tussen Amsterdam-Oost en Station Zuid. Tussen Roelof Hartplein en de De Clercqstraat neemt lijn 12 de route van lijn 3 over en geeft dit gebied een rechtstreekse verbinding met de stations Amstel en Sloterdijk.

Lijn 19  Tramlijn 19 tussen Diemen Sniep en station Sloterdijk is de langste tramverbinding van de stad. Deze tramlijn gaat helemaal verdwijnen. De route wordt door twee andere lijnen overgenomen. In Oost door tram 7 (Azartplein-Sloterparkbad)  die dan doorrijdt naar Diemen. En in de westroute door tram 12.

Lijn 14  In de voorstellen van het GVB gaat lijn 14 naar het station Muiderpoort rijden in plaats van naar het Flevopark. Dat levert een betere verbinding op tussen het oostelijke deel van de binnenstad en station Muiderpoort. Door de aanpassing van de route is dit pas eind 2024 mogelijk. Tot die tijd blijft lijn 14 naar Flevopark rijden

Lijn 65 en 40 De lijnen 40 en 65 worden gebundeld tot een lijn tussen station Amstel en Science Park. Lijn 40 vervalt op de Kruislaan. De bus rijdt straks via het Galileïplantsoen. De busverbinding tussen Sciencepark en station Muiderpoort vervalt. Ook de route van bus 65 vervalt tussen Zuid en Amstel. De nieuwe lijn 6 is alternatief voor de rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam-Oost en station Zuid.

Lijn 41  Bus 41 via station Amstel en Krugerplein om zo de parallelliteit met tramlijn 7 (huidige lijn 19) te verminderen. De verbinding tussen Zuidoost en omgeving Muiderpoort blijft behouden. Lijn 41 rijdt dan door naar de KNSM-laan zodat een groter deel van het Oostelijk Havengebied een verbinding met omgeving Insulindeweg en station Muiderpoort krijgt.

Lijn 43  Voorstel is de route van lijn 43 gaat straks over de Piet Heinkade waardoor de reistijd en exploitatiekosten afnemen. De frequentie gaat wel omlaag. Tussen Centraal Station en Piet Heinkade rijdt lijn 43 momenteel parallel met lijn 22.

Als de plannen in praktijk worden gebracht en tram- en buslijnen worden samengevoegd en frequenties worden aangepast betekent dat meer overstappen en dus meer reistijd. Neem overstappen op de metro en trein dat vraagt extra tijd. Voor ouderen, gehandicapten, ouders met kinderen en kinderwagens wordt het reizen met het openbaar vervoer een stuk lastiger.

Het Vervoerplan wordt op 6 juni behandeld in een extra vergadering van de Regioraad. De gemeenteraad zal het plan waarschijnlijk op 10 en 11 mei bespreken.