Home Overzicht Veel aandacht voor groen en duurzaam bij Zoöp Zeeburg in Sluisbuurt

Veel aandacht voor groen en duurzaam bij Zoöp Zeeburg in Sluisbuurt

0

In de Sluisbuurt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland direct tegenover de Oranjesluizen komt Zoöp Zeeburg, een natuurinclusief appartementencomplex met 82 woningen en een parkeergarage. Het gebouw heeft  een rijkdom aan begroeiing van inheemse planten. Veel aandacht is er voor de inrichting van groene daken, terrassen en gevels. Deze dragen bij aan het optimaliseren van het klimaat en stimuleren de biodiversiteit.

De kavel waarop het appartementencomplex komt grenst aan het binnenwater van de Sluisbuurt en ligt nabij een openbaar plantsoen. Zoöp Zeeburg biedt een onderkomen voor alle vijf faunasoorten; gebouw-, boom-, struweel-, grasland- en watergebonden. Zij geeft de stadsnatuur een stem. Het ontwerp van het complex scoort goed op duurzaamheid door triple beglazing, de warmteterugwinning en de in het ontwerp geïntegreerde ov-panelen.

Op een relatief klein te bebouwen oppervlak komen 82 kleine en grote woningen. Deze zijn bedoeld voor gezinnen, stellen en alleenstaanden, al dan niet in een coöperatief verband. Alle woningen hebben een minimale grootte van 40 m².

De tweelaagse plint met deels dubbele hoogte ruimte voor winkels en ondernemers. De lange gevel draagt bij aan de attractiviteit van de hoek hoofdstraat en de dwarsstraat. Daarmee wordt voorzien aan de behoefte aan meer winkels in de Sluisbuurt.

De start van de bouw van dit project staat gepland voor het tweede kwartaal in 2024. In het eerste kwartaal van 2026 zal Zoöp Zeeburg dan worden opgeleverd.

De Sluisbuurt wordt een duurzame, autoluwe wijk met bebouwing in een combinatie van hoog- en laagbouw met ruim 5.500 woningen en voorzieningen.