Home Duurzaam Voorstellen van mini-burgerberaad kunnen CO2-uitstoot verminderen

Voorstellen van mini-burgerberaad kunnen CO2-uitstoot verminderen

0
Aanleg van bos voor verminderen van de CO2-uitstoot.

Het burgerberaad, een nieuwe manier van participatie die afgelopen jaar in Amsterdam plaatsvond, heeft tien voorstellen opgeleverd die de CO2-uitstoot van de stad versneld kunnen verminderen. De uitkomsten zijn doorgerekend en een flink aantal voorstellen blijkt een positieve bijdrage aan de snellere verlaging van CO2-uitstoot te leveren.

De uitkomst van het mini-burgerberaad heeft volgens wethouder Marieke van Doorninck een breed spectrum aan oplossingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot opgeleverd. Bijvoorbeeld de aanleg van een bos in Amsterdam en de inzet van geothermie. Ook adviseert het burgerberaad de instelling van een permanente klimaatraad met bewoners die na loting worden uitgenodigd.

Aanleg van bos en  inzet van geothermie

De deelnemers aan het mini-burgerberaad werden begin oktober door loting uitgenodigd en gevraagd mee te denken. Begin oktober viel bij ruim tweeduizend ingelote bewoners een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus. Daarvan hebben 240 zich aangemeld. Uiteindelijk konden honderd bewoners deelnemen aan het burgerberaad en hebben eenentachtig deelnemers het hele proces doorlopen. De deelnemers hebben vooraf meegedacht over de informatie die ze nodig vonden om voldoende deskundig en geïnspireerd te zijn.

Permanent burgerberaad gericht op duurzaamheid

De deelnemers waren niet gebonden aan een achterban of lobby en dat leidde tot een open gesprek. Het burgerberaad is volgens college van B en W een uitstekende basis gebleken om tot voorstellen te komen. Een permanent burgerberaad gericht op duurzaamheid waarvan de deelnemers jaarlijks worden geloot, is volgens het college een suggestie die navolging verdient. Toch zal de verdere uitwerking van de meeste maatregelen aan het nieuwe college zijn.

Alex Brenninkmeijer  ‘blij verrast’ door waardevolle uitkomst

Voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, voorzitter van het mini-burgerberaad is blij verrast door de waardevolle uitkomst van het mini-burgerberaad dat berust op een geweldige inzet en inventiviteit van de deelnemers. ‘Ik hoop dat de gemeente Amsterdam de uitkomst van dit mini-burgerberaad omarmt en om kan zetten in CO₂-maatregelen. Het was een bijzondere ervaring om op deze intensieve manier met Amsterdammers aan deze voorstellen te werken. Ik hoop dat het burgerberaad vast onderdeel wordt van de Amsterdamse democratie omdat het de band met inwoners kan versterken’

Tien kunnen bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot

Meerdere voorstellen van het mini-burgerberaad gaan verder dan de grenzen van wat er voor gemeenten nu juridisch en financieel mogelijk is. Bijvoorbeeld voorstellen op basis van de OZB, toeristenbelasting en de gehele financiële ontzorging van bewoners en bedrijven bij isolatie. Alles bij elkaar leverden de gesprekken van het mini-burgerberaad zesentwintig maatregelen op waarvan eenentwintig een brede steun van de deelnemers krijgen. Van de eenentwintig maatregelen zijn er tien die kunnen bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot in Amsterdam.