Home Duurzaam Gemeenteraad stemt in met komst windturbines

Gemeenteraad stemt in met komst windturbines

0

De gemeenteraad stemt na felle discussies en onenigheid in met het plaatsen van zeventien extra windturbines langs de rand van de stad. De grootste tegenstand binnen de raad kwam van de oppositie, maar die had uiteindelijk niet genoeg zetels om de plannen tegen te houden.

De komende jaren worden er waarschijnlijk zo’n negen turbines in het havengebied geplaatst, de rest komt langs de noordelijke Ringweg A10, bij Zuidoost en mogelijk uit de kust bij IJburg. De meeste turbines moeten er in 2025 staan.

Het komende half jaar wordt er nog verder onderzoek gedaan naar de locaties van de windmolens in een reflectiefase. Er wordt onder andere onderzocht of er per locatie gezondheidsrisico’s zijn. Na de reflectiefase kan er ook nog worden  geprocedeerd tegen de komst van de windmolens.

De plannen maken, samen met de ambitie om voor 400 MW aan zonnepanelen op grote daken te plaatsen, deel uit van de Regionale Energie Strategie (RES). Hiermee wil Amsterdam invulling geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het landelijk Klimaatakkoord. Wethouder Marieke van Doorninck: ‘De uitspraak in de rechtszaak tegen Shell van gisteren laat zien dat het klimaatverdrag van Parijs niet vrijblijvend is. Bedrijven, maar ook overheden moeten een eerlijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering leveren. Minder gas en olie betekent meer zon- en windenergie. Het is onvermijdelijk dat we daar iets van gaan merken. Ik wil daar niet voor duiken, maar mijn verantwoordelijkheid nemen.’

De afgelopen maanden vonden er massale protesten plaats tegen de plannen. Op IJburg leidde de protesten er al toe dat er zoekgebieden werden geschrapt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zal de discussie over  komst van windturbines ongetwijfeld weer oplaaien.