Home Duurzaam Amsterdam wapent zich tegen klimaatverandering

Amsterdam wapent zich tegen klimaatverandering

0

‘Er is geen tijd te verliezen, want we zien steeds vaker grote overlast en schade door extreme hitte, droogte of hoosbuien’, waarschuwt Laurens Ivens. ‘De gemeente gaat zorgen voor maatregelen in nieuwe wijken, bij grote herinrichtingsprojecten en bij onze eigen panden. En bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door te zorgen voor wateropvang, een groene gevel of het verruilen van tegels voor groen in de tuin.’

De gemeente start met acties om de stad klaar te maken voor de effecten van klimaatverandering. Een paar voorbeelden. De komende twee jaar worden pleinen vergroend, groene schoolpleinen en blauwgroene daken aangelegd en wordt er een waterbuffersysteem op de De Ruyterkade getest. Tien plekken waar vaak overlast is bij regen worden aangepakt, zoals in de Rivierenbuurt. Bij de gebiedsontwikkeling in Sloterdijk Zuid wordt de grond een halve meter opgehoogd om het gebied beter bestand te maken tegen extreme regenval. Om meer partijen aan te sporen een steentje bij te dragen, heeft de gemeente een ‘Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie’ opgesteld.

Het klimaat is afgelopen drie jaar veranderd

Uit een enquête klimaatadaptatie onder 403 bewoners blijkt dat bewoners zelf ook al hebben gemerkt dat het klimaat de afgelopen drie jaar is veranderd. Zij zeggen dat vooral te merken aan extreme warmteoverlast en minder vaak aan overlast door hevige regenbuien. Bijna driekwart van de respondenten maakt zich zorgen maakt over de gevolgen van het extremer wordende weer, vooral over de stijging van de temperatuur en de toenemende wateroverlast.

Kosten belemmering om maatregelen te nemen

Een grote groep van de geënquêteerden heeft zelf al maatregelen genomen tegen overlast door klimaatverandering of is bereid om hier maatregelen voor te treffen. Bijvoorbeeld door het planten van extra groen, zorgen voor extra schaduw, het isoleren van het huis, tegels uit de tuin verwijderen, regenwater opvangen, een groene gevel of een groen dak aanleggen. Belemmeringen om geen maatregelen treffen zijn te weinig geld, de woonsituatie (huurwoning), te veel gedoe of te weinig tijd. Om dit op te lossen zou de gemeente maatregelen kunnen financieren of subsidiëren, aldus de bewoners.

Laat jongeren buurt voorlichten

Bezitters van een tuin zijn bereid om tegels uit hun tuin te verwijderen. De meest genoemde verklaringen hiervoor zijn: dat groen mooier is, omdat stenen heet worden in de zomer, en voor meer biodiversiteit. Een tip uit de Indische Buurt is om de voorlichting over blauw-groene daken niet door middel van een brief plaats te laten vinden, zoals is gebeurd met de zonnepanelen. Die lees je toch niet. Laat in plaats daarvan de jongeren uit de buurt de eigen buurtbewoners voorlichten, zodat ze ook het enthousiasme kunnen overbrengen.

Subsidieer groene daken

Bewoners geven de gemeente een aantal tips mee. Laat de gemeente meer groen aanleggen en pas oplossingen voor wateropvang en waterafvoer toe. Blijf inwoners continu voorlichten over de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan en bied hen hulp aan bij het groen(er) inrichten van tuinen. Bied ook hulp aan bij het aansluiten van bijvoorbeeld regentonnen, organiseer een vervolg op de tegelservice, leg een maximale verhardingsgraad voor tuinen vast, verplicht woningbouwcorporaties om blauw-groene daken aan te leggen en subsidieer groene daken.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie
In de utvoeringsagenda staan acties die zorgen dat de stad zo wordt ingericht dat ze beter bestand is tegen extreem weer. Er staan meer dan vijftig maatregelen op de agenda, van maatregelen die bewoners, ondernemers en pandeigenaren zelf kunnen nemen om hun pand te beschermen tegen hitte of wateroverlast, tot maatregelen die de gemeente neemt om te vergroenen, water op te vangen en schaduw te creëren bij herinrichtingsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe wijken.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie | Rainproof.nl