Home Overzicht Bestuur basisschool Al Jawhara aan Sumatraplantsoen verder gekort op overheidsbijdrage

Bestuur basisschool Al Jawhara aan Sumatraplantsoen verder gekort op overheidsbijdrage

0

Nadat er financieel wanbeleid werd geconstateerd heeft het bestuur van Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) onvoldoende verbetering heeft laten zien. Zolang niet volledig aan de aanwijzingen is voldaan, wordt de bekostiging voor ISA in de maanden maart, april, mei met 80 procent ingekort. Vanaf juni wordt de bekostiging volledig ingehouden. Al Jawhara aan het Sumatraplantsoen is een van de drie scholen van ISA.

Het bestuur heeft keer op keer bewezen niet goed te functioneren. Om de problemen te verhelpen, moest het bestuur voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moest er een nieuwe onafhankelijke directeur-bestuurder komen. De minister moest daarbij instemmen met zijn aantreden. Dit is niet gebeurd. De eerste twee maanden van dit jaar is daarom voor het eerst geld ingehouden. Dat was 60 procent van het overheidsgeld dat de stichting maandelijks krijgt.

Tot nu toe heeft de bestuurscrisis volgens de Inspectie van het Onderwijs onderwijswethouder Marjolein Moorman nog geen grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs dat op de drie ISA-scholen wordt geboden. De onderwijskwaliteit op de scholen al Yaqoet, al Maes en al Jawhara is in algemene zin als voldoende beoordeeld.

‘Ik maak mij echter grote zorgen over de gevolgen van de bestuurscrisis op de scholen en de financiële consequenties die dit nu heeft’, schrijft Marjolein Moorman aan de gemeenteraad. ‘Dit leidt tot onzekerheid onder leerlingen, personeel en ouders. Als gemeente hebben we formeel gezien geen rol, maar uiteraard onderhouden we nauw contact met het ministerie van Onderwijs en ondersteunen we daar waar het kan. Zo heeft het bestuur onlangs ons aanbod voor bemiddeling geaccepteerd. Hopelijk leidt deze bemiddeling tot positieve ontwikkelingen.’

Marjolein Moorman hoopt dat in het belang van de kinderen die onderwijs krijgen op deze scholen bij iedereen die betrokken is voorop staat in de volgende stappen en de bestuurscrisis daarom snel wordt opgelost.