Home Dwars nieuws Betrokkenheid bewoners onmisbaar voor MeerEnergie

Betrokkenheid bewoners onmisbaar voor MeerEnergie

0

De hopelijke komst van het warmtenet in Middenmeer Noord vergt een lange adem. En van wie is het warmtenet straks precies? MeerEnergie wil de invloed van bewoners goed organiseren. Een korte lente-update.

MeerEnergie – Ardine Nicolaï, Siward Zomer, Job van der Grinten en Michiel Lensink

Er is een nieuwe infrastructuur nodig voor de komst van nieuwe energie. Daarom legden wij aan wethouder Marieke van Doorninck verschillende scenario’s voor. Welke samenwerkingsvormen en haalbaarheidsvarianten van het warmtenet kunnen we nastreven. Maar voor zij hierover een besluit kon nemen, werden we teruggestuurd met vragen over de zeggenschap tussen MeerEnergie en Firan. Dat is een landelijke organisatie die zich richt op het mee helpen ontwikkelen van infrastructuur voor nieuwe energie.

Democratie

Want van wie is het warmtenet straks precies? Hoe organiseren we het zo dat invloed van bewoners wordt geborgd? Daarover voeren we nu gesprekken met Firan. We zijn er meer dan ooit van overtuigd dat zeggenschap voor ons heel belangrijk is; dit is de reden van ons bestaan. Dit is het uitgangspunt waarmee wij de volgende stappen in het optuigen van samenwerkingsvormen zullen zetten. Voor de gemeente is ons project een kans om de warmtemarkt te democratiseren.

Zij is bezig de eigen rol hierin uit te vinden, ook om dit in de toekomst te kunnen herhalen bij soortgelijke projecten. Verder heeft de gemeente recentelijk een brief aan alle bewoners in Middenmeer Noord gestuurd met een update over het groot onderhoud van de openbare ruimte. Het aanleggen van een warmtedistributienet is daar onderdeel van, zoals wordt toegelicht in de brief.

Rol bewoners

Zolang er nog gesprekken gevoerd worden met Firan en daarna met de gemeente, ligt de taak van de klankbordgroepen even stil. Zodra we een stap verder zijn, gaan we ongetwijfeld weer een beroep doen op buurtbewoners om een rol te spelen bij MeerEnergie! Want ons mooie project valt of staat bij betrokkenheid van bewoners, ook al duren alle processtappen erg lang. Dat realiseren we ons erg goed. We hebben alvast een datum geprikt voor de eerstvolgende ALV: woensdag 16 juni. Ook dat duurt nog even, maar zet je het vast in de agenda? Dan kunnen we elkaar – we vermoeden nogmaals via de digitale weg – ontmoeten.