Home Overzicht Bewoners van Oost beoordelen hun buurt vaak als schoon

Bewoners van Oost beoordelen hun buurt vaak als schoon

0

Ruim een op drie Amsterdammers (35 procent) vindt de eigen buurt schoon of zeer schoon, dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2023. Een op de vijf (21 procent) beoordeelt de eigen buurt als (zeer) vies. Het vaakst beoordelen inwoners in delen van Oost, Weesp en Zuid hun buurt het vaakst als (zeer) schoon. In Oost vindt 61 procent van de bewoners van het Oostelijk Havengebied dat hun buurt (zeer) schoon is. In de Indische Buurt is dat slechts 22 procent.

Ruim een op drie Amsterdammers (35 procent) vindt de eigen buurt schoon of zeer schoon, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2023 van S&O. Een op de vijf (21 procent) beoordeelt de eigen buurt als (zeer) vies. In Weesp en delen van Zuid en Oost worden de buurten het vaakst beoordeeld als (zeer) schoon. In Centrum en Nieuw-West worden de buurten het vaakst als (zeer) vies gezien.

Bewoners en medewerkers van de gemeente kunnen meldingen doen over afval, bijvoorbeeld dat een container vol is of een afvalbak opengebroken. De meldingen zeggen niet direct of het ergens schoon of vies is, maar geven wel een indicatie. Het aantal meldingen over grof afval en containerlocaties neemt af sinds 2021. In 2023 waren het er gemiddeld 14 per 100 inwoners.

Gemiddeld geven Amsterdammers een 6,2 voor het schoonhouden van de straten en stoepen in hun buurt en een 6,6 voor het schoonhouden van het groen. In de binnenstad is er een sterke daling van deze cijfers vergeleken met 2021.

Ruim een op drie Amsterdammers (36 procent) is bereid om zelf mee te werken aan initiatieven om hun buurt beter schoon te houden. Dit aandeel loopt iets terug sinds 2021 (toen 39 procent). De bereidheid om mee te helpen aan een schone buurt is het grootst in Centrum en Oost en het laagst in Nieuw-West en Noord.

Van de afvalmeldingen werd 78 procent in 2023 binnen de beoogde termijn afgehandeld, iets meer dan in 2022. Van de schoonmeldingen, die in aantal sterk toenamen, werd minder dan de helft (48 procent) in 2023 binnen de termijn afgehandeld. Dit is een lager percentage dan in voorgaande jaren. De norm ligt voor beide type meldingen op 90 procent. Over de afvalmeldingen was 67 procent tevreden met de afhandeling van de melding. Voor de schoonmeldingen is dit 55 procent. De norm voor beide type meldingen is 70 procent. Over maar een beperkt deel van de meldingen is de tevredenheid bekend.

onderzoek.amsterdam.nl/publicatie/monitor-afval-en-reiniging-2023