Home Overzicht Meeste bewoners van Oost ervaren eigen gezondheid als (zeer) goed

Meeste bewoners van Oost ervaren eigen gezondheid als (zeer) goed

0

Maar liefst 79 procent van alle Amsterdammers ervaart hun eigen gezondheid als (zeer) goed. Onder bewoners van Oost is dat percentage zelfs hoger. Alleen in de Indische Buurt/Oostelijk Havengebied is het percentage iets lager. Daar en in Oud Oost is het percentage van mensen met een langdurige ziekte of aandoening hoger dan gemiddeld in de stad. De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 laat zien hoe het gaat met de gezondheid en het welbevinden van de Amsterdammer. 

De toename van psychische klachten in Amsterdam, met name onder jongvolwassenen en hoogopgeleiden is groot. Eenzaamheid komt vaker voor in vergelijking met de voorgaande jaren. Nog steeds hebben bewoners met een kwetsbare sociaaleconomi­sche positie het vaakst te maken met psychische en sociale problemen. Psychische klachten en eenzaam­heid komen in Amsterdam, ook in Oost, vaker voor dan landelijk. De coronacrisis heeft het mentaal en sociaal welbevinden negatief beïnvloed, vooral bij jongvolwassenen.

In 2020 verlenen evenveel Amsterdammers mantel­zorg als in 2016. Van hen voelt een op de zes zich zwaar belast. Het ondersteuningsaanbod bereikt slechts een kleine groep mantelzorgers. In vergelijking met 2016 gaven meer inwoners aan dat zijzelf of iemand in het huishouden geen behandeling voor psychische problemen ontving. Het niet ontvangen van een medische of tandheelkundige behandeling kwam minder vaak voor dan in 2016. De coronacrisis vormt de belangrijkste reden voor het niet krijgen van zorg.

Tussen 2016 en 2020 daalde het percentage rokers. Dit is waarschijnlijk niet het gevolg van de coronacrisis. Nu noemt 22 procent van de Amsterdammers zich roker. Het alcoholgebruik is ook afgenomen, wat ten dele komt door de coronacrisis. Oud Oost en IJburg/Zeeburgereiland steken daar positief bij af. Het drugsgebruik ligt op hetzelfde niveau als in 2016. De hoogste cijfers voor tabak-, alcohol- en drugsgebruik zien we bij mannen, 18- tot en met 34-jarigen en inwoners met een Nederlandse of westerse (migratie)achtergrond. Opvallend is het hoge percentage bewoners van Oud Oost dat aangeeft harddrugs te gebruiken. De cijfers voor roken en alcoholgebruik zijn in Amsterdam hoger dan landelijk

Het aandeel Amsterdammers met overgewicht of obesitas is tussen 2008 en 2020 niet veranderd. Bij het stijgen van de leeftijd neemt overgewicht toe en hebben mensen minder lichaamsbeweging. Inwoners met een laag opleidingsniveau, een minimuminkomen of een niet­-westerse migratieachtergrond hebben het hoogste risico op overgewicht en obesitas. Onvoldoende beweging en sporten komt bij hen ook vaker voor. De cijfers zijn in Amsterdam gunstiger dan landelijk. Dat komt gedeeltelijk door de grote groep jongvolwassenen in onze stad. De fruitconsumptie stijgt en een ruime meerderheid eet minimaal vijf dagen per week groente. Bij jongvolwassenen en bij mannen verdient gezonder eten extra aandacht.

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 is uitgevoerd in het najaar van 2020, tijdens de tweede coronagolf. De uitkomsten laten zien dat de coronacrisis een ongunstige invloed had op het mentale en sociale welbevinden, het beweeg­gedrag en het gebruik van zorg. Een deel van de inwoners gebruikte door de coronacrisis meer alcohol, tabak en drugs, anderen minder. Vooral jongvolwassenen en hoogopgeleiden geven aan minder alcohol te drinken. Bij jongvolwassenen is het negatieve effect van de coronacrisis op het mentale welbevinden ook het grootst.

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2020 (pdf)